Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Alt Pirineu  > Visiting us  > Rules and advices  > Activity Regulations
 

Activity Regulations

Some of the activities carried out in the Park are under regulation to make sure they do not interfere with the conservation objectives for nature and traditional customs. In this section you will learn about what activities are regulated and the procedures to apply for a petition from the corresponding authorities, when necessary.


Motor Circulation

Motor circulation and traffic in the Natural Park is regulated by the Law 9/1995, 27 July, about motor access in the natural environment (and the corresponding decree, 166/1998, 8 July), and legislation decree 3/2010, 5 October, for the suitability of regulations considered as law in the Directiva 2006/123/CE, 12 December 2006, relative to the services in the interior market, which partially modifies the procedure for the petition of the activity from the administration. In addition, regarding the access of vehicles for people with reduced mobility, the modification applies, in chapter III of the Law 12/2006, 27 July, about the measures regarding the natural environment and the modification of several environmental laws.
Current legislation states, for the whole of the Natural Park territory, the following regulations:
• Circulation off the trails and paths (cross-country), along firewalls and riverbeds is forbidden.
• The maximum circulation speed on forest roads is 30 km/h, except if otherwise stated by signs.
• For motor circulation in groups, a maximum of 7 motor bicycles or motorcycles, and of 4 in the case of other vehicles.
• For organised motor circulation in groups, it is necessary a previous petition of the activity to the Park managing body, who may introduce modifications or limitations in the itinerary, and include all the specific conditions in order to avoid damaging the natural environment. Also, the exercise of such activities could be totally or partially cancelled because of weather conditions, fire or any other justified event to protect the environment. The petition must be addressed to the Natural Park managing body.
• Disabled people with reduced mobility may have specific authorizations to make their access easier in the natural areas, which may imply the exemption of certain limitations.
Communication of the activity must be addressed to the Director of the Alt Pirineu Natural Park, filling in the corresponding petition form to be found in this section.
The following local entities in the sphere of the Alt Pirineu Natural Park have, in addition, their own by-laws, which are mandatory in all their territorial influence:
Communications and occasional authorizations from the managing body of the Natural Park have a maximal validity of a year.
For further information, please read the regulation document (Motor circulation in the APNP), where there is a detailed description of all the possible situations in terms of motor circulation and of the procedures regulating activity communication.

Activitats esportives organitzades

La regulació d’activitats esportives organitzades, com curses, marxes populars i altres competicions, requereixen autorització de l’òrgan gestor del Parc Natural de l’Alt Pirineu, en aplicació de la normativa de protecció de la fauna i flora amenaçada tant d’àmbit català com estatal. L’obtenció d’aquesta autorització es fa mitjançant el corresponent formulari de sol·licitud i les seves instruccions annexes.

Espeleologia

Per a la pràctica de l’espeleologia al Parc Natural de l’Alt Pirineu és d’aplicació el Decret 148/1992 i l’Acord de la Junta Rectora del Parc Natural de data 16 de desembre de 2009. Segons aquestes normes, cal demanar autorització al Parc, omplint el full de sol·licitud corresponent, que inclou el vistiplau de la Federació Catalana d’Espeleologia.
Podeu descarregar la normativa de la pràctica d’espeleologia al Parc Natural i el formulari de sol·licitud de l’autorització.

Per tal de conèixer l’estat de conservació de les cavitats del Parc es sol·licita que, una vegada realitzada l’activitat autoritzada, s’ompli el qüestionari de valoració.

Barranquisme

Per a la pràctica del barranquisme o descens de barrancs al Parc Natural de l’Alt Pirineu és d’aplicació el Decret 56/2003, de 4 de febrer, i el Decret 148/1992, de 9 de juny (pel que fa referència al bany).

En aquest sentit, la pràctica del descens de barrancs és una activitat que requereix l’autorització de l’òrgan gestor del Parc, per a la qual cosa cal presentar el corresponent formulari de sol·licitud, seguint les instruccions annexes.

L’equipament de nous barrancs també ha d’estar autoritzada pel Parc, per a la qual cosa és necessari enviar el corresponent formulari de sol·licitud, per tal de tramitar-ne l’autorització.

Escalada

Per a la pràctica de l’escalada al Parc Natural de l’Alt Pirineu és d’aplicació el Decret 148/1992. L’escalada pot afectar alguns ocells o plantes escassos, que troben en els cingles i parets rocoses el refugi necessari per desenvolupar el seu cicle vital. Per aquest motiu, cal minimitzar les molèsties a aquestes espècies, sobretot durant el període reproductor en el cas dels ocells. En aquest sentit, es recomana evitar la pràctica de l’escalada entre els mesos de febrer i juliol, ambdós inclosos.

Tant pel que fa a la pràctica de l’escalada com per a l’obertura de noves vies, és necessari enviar el corresponent formulari de sol·licitud al Parc Natural, per tal de tramitar-ne l’autorització corresponent.

Piragüisme

Per a la pràctica del piragüisme en la xarxa fluvial del Parc Natural de l’Alt Pirineu és d’aplicació el Decret 56/2003, de 4 de febrer, i el Decret 148/1992, de 9 de juny (pel que fa referència al bany).

En aquest sentit, la pràctica del piragüisme és una activitat que requereix l’autorització de l’òrgan gestor del Parc, per a la qual cosa cal presentar el corresponent formulari de sol·licitud.

Bany

Per a banyar-se a les aigües del Parc Natural de l’Alt Pirineu, és d’aplicació el Decret 148/1992. En aquest sentit, cal autorització de l’òrgan gestor de l’espai. L’obtenció d’aquesta autorització es fa mitjançant el corresponent formulari de sol·licitud i de les seves instruccions annexes.

Navegació aèria

Pel que fa a la navegació aèria, és d’aplicació el Decret 148/1992, que limita el vol per sota de 300 m sobre la vertical del terreny. El vol per sota d’aquesta altitud requereix autorització de l’òrgan gestor del Parc Natural, mitjançant el corresponent formulari de sol·licitud i de les seves instruccions annexes.

Recolecció de bolets

A l’àmbit del Parc Natural de l’Alt Pirineu hi ha zones acotades pels seus titulars, en les quals cal treure un tiquet per persona i dia per a poder recol·lectar bolets. Es tracta del Bosc de Virós (Araós i Ainet de Besan) i de la Vall d’Esterri de Cardós.

Per a l’obtenció dels tiquets cal adreçar-se als establiments turístics següents:

 • Bosc de Virós: 5 € per persona/dia, amb un màxim de 15 kg:
  Casa Gabatxó (Araós). 973 62 43 55
  Hostal Fusté (Ainet de Besan). 973 62 43 38
  Hotel Salòria (enllaç ) (Alins). 973 62 43 41
  Casa Oliaire (Araós). 973 62 43 13
 • Vall d’Esterri de Cardós: 3 € per persona/dia, amb un màxim de 10 kg:
  Casa Borrut (Esterri de Cardós). 973 62 31 84

Filmació o fotografia de natura

Per a l’obtenció d’informació gràfica, visual (observació de fauna), sonora o de qualsevol altre tipus sobre espècies sensibles en els seus llocs de reproducció és d’aplicació el Decret 148/1992. En aquest sentit, la pràctica de les activitats associades requereix l’autorització de l’òrgan gestor del Parc Natural, mitjançant el corresponent formulari de sol·licitud.

Per realitzar pel·lícules, documentals o espots publicitaris amb finalitat comercial en els espais naturals de protecció especial, cal autorització prèvia (Decret 148/1992).
Per a més informació, consulteu el document de normativa, on es detallen totes les possibles situacions d’aquesta temàtica

Acampada

L’acampada lliure està prohibida al Parc Natural de l’Alt Pirineu. Tan sols es pot pernoctar entre les 20h i les 8h: fora d’aquest horari no hi pot haver cap tenda muntada.

No obstant això, l’acampada es pot practicar amb autorització de l’òrgan gestor del Parc Natural, en compliment del Decret 148/1992. L’obtenció d’aquesta autorització es fa mitjançant el corresponent formulari de sol·licitud i les seves instruccions annexes.

Activitats científiques

La realització d’activitats de recerca científica dins del Parc Natural ha de ser autoritzada per l’òrgan gestor del Parc, en compliment de l’article 3.8 del Decret 194/2003. En aquest sentit, els diferents grups de recerca o investigadors particulars han de demanar la corresponent autorització a l’òrgan gestor del Parc Natural. L’obtenció d’aquesta autorització es fa mitjançant el corresponent formulari de sol·licitud i de les seves instruccions annexes.


Updated date: 16.04.2012