Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Viure-hi  > Desenvolupament local  > Turisme sostenible
 

Turisme sostenible

[buit]
El turisme ofereix un mitjà privilegiat per sensibilitzar el gran públic respecte al medi ambient. Igualment, presenta un fort potencial de suport a les activitats econòmiques tradicionals i a la millora de la qualitat de vida. Ara bé, a fi de respondre a les exigències específiques dels espais protegits, cal que el turisme preservi el patrimoni sobre el qual es basa la seva activitat. Això ens planteja el repte de buscar fórmules que garanteixin la qualitat del servei en el marc de la sostenibilitat en sentit ampli.

Un exemple d'iniciativa en el desenvolupament de models sostenibles és la Carta europea de turisme sostenible (CETS), aprovada el 1999. La CETS és un model de gestió o una pauta de desenvolupament turístic sostenible elaborada per representants europeus dels espais protegits i els empresaris turístics, i significa la voluntat de les institucions encarregades de la gestió dels espais i dels professionals del turisme d'afavorir un turisme que compleixi els principis del desenvolupament sostenible.

L'entitat gestora i garant de la CETS és la Federació EUROPARC, una organització que reuneix espais naturals protegits de 39 països d'Europa. La Federació EUROPARC ha desenvolupat la metodologia d'adhesió i concedeix la CETS als espais protegits en els quals verifica que existeix un compromís d'aplicar els principis de turisme sostenible. El sistema d'adhesió a la CETS és un acord voluntari que compromet els signataris (gestors dels espais naturals protegits, empresaris locals i altres actors locals) a dur a terme una estratègia local a favor d'un turisme sostenible.

Actualment, a Catalunya hi ha dos parcs naturals acreditats amb la CETS: el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, des del 2001, i el Parc Natural del Delta de l'Ebre, des del 2007.

Data d'actualització: 07.09.2009