Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Serra de Montsant  > Viure-hi  > Dinamització de l'agricultura de Montsant
 

Dinamització de l'agricultura a Montsant

Les pràctiques agrícoles i ramaderes han modelat els ecosistemes al llarg dels anys fent-los molt específics i teixint una estreta relació amb els hàbitats naturals més pròxims. Aquesta relació, que s’ha anat formant amb el temps, ha forjat una reciprocitat de beneficis entre l’agricultura i la biodiversitat.

Durant la segona meitat del segle XX, però, es van produir canvis importants en l’agricultura que van dur associats el trencament d’aquest vincle, i, com a conseqüència, la pèrdua de biodiversitat. Hi ha hagut a Montsant un abandonament d’aquelles zones agrícoles poc productives a causa de les característiques geogràfiques i climàtiques de la zona. Les conseqüències associades han estat un increment de la superfície forestal, transformacions del paisatge, processos d’erosió del sòl, pèrdua de marges de pedra seca, pèrdua de biodiversitat, etc.

Per aquest motiu, el Parc ha impulsat un projecte de dinamització de l’agricultura a l’entorn de Montsant que pretén donar un impuls econòmic a la zona a partir del reconeixement, el suport i la reactivació d’activitats agrícoles respectuoses envers el medi ambient. Aquest projecte cerca no només el foment de la biodiversitat a l’entorn del Parc, sinó també la dinamització d’un sector econòmic, com és el sector primari, amb molt de pes a la comarca.


Dinamització de zones agrícoles abandonades

L’any 2013, amb la redacció del projecte Caracterització de les zones agrícoles de Montsant, el Parc va iniciar la seva aposta per dinamitzar el sector agrícola en la seva àrea d’influència. Tenint en compte el Pla especial del Parc i la realitat del territori, aquest treball va caracteritzar la zona agrícola en el passat i en l'actualitat dins els límits del Pla especial, i va traçar les primeres línies d’una proposta de dinamització de les zones agrícoles abandonades òptimes per a ser reactivades.

Els objectius principals d’aquest projecte de dinamització són:

  • Reactivar parcel·les agrícoles actualment abandonades
  • Fomentar la biodiversitat natural i cultivada
  • Donar oportunitats a nous pagesos
  • Millorar l’estat de les zones agrícoles i forestals pròximes
  • Gestionar zones d’interès per motius de prevenció d’incendis
  • Fomentar l’agricultura ecològica
  • Sensibilitzar i coresponsabilitzar agricultors sobre la seva tasca en la conservació del paisatge.

Custòdia agrària

Quan la custòdia del territori va encaminada a la preservació dels espais agraris i sobretot a comptabilitzar aquesta activitat amb la conservació del patrimoni natural, cultural i paisatgístic, es fa referència a custòdia agrària. 

Els acords que promou el Parc són a tres bandes, on cadascun dels actors té la seva funció.

 
ActorsFuncióObligacionsBeneficis
Propietari Cedir o arrendar les terres abandonades

Respecte de l'acord de custòdia durant el període establert.

Col·laboració, si s'escau, en  processos de gestió (demanda d'ajuts).

Avisar amb antelació a l'agricultor i al Parc Natural si en acabar el període
d'acord no es vol prorrogar aquest.

Preservació del patrimoni.

Increment del valor del patrimoni.

Reconeixement social.

Reducció del risc d'incendis.

Agricultor Recuperar i treballar les terres abandonades

Compliment dels continguts de l'acord de custòdia.

Dur a terme pràctiques ecològiques, sempre que sigui possible.

Valor afegit al producte.

Reconeixement social.

Increment de la superfície agrícola pròpia.

Parc Natural de Montsant Exercir de mediador en el procés

Facilitar el contacte entre propietari i agricultor.

Assessorar al propietari durant el procés d'acord.

Assessorar i donar suport tècnic l'agricultor durant el procés
d'acord i amb el projecte agrícola a desenvolupar.

Increment de la biodiversitat.

Manteniment del paisatge.

Dinamització econòmica.

Reducció del risc d'incendis.

Foment de l'agricultura ecològica.

 

El Parc ha apostat per aquesta formula, la custòdia agrària, per fer front a la situació creixent d’abandonament de les terres que s’està vivint en les últimes dècades. Pretén així, reactivar terres abandonades tot facilitat l’accés a la terra d’aquelles persones que estiguin interessades en incrementar la seva superfície agrícola o aquelles que vulguin establir-s’hi de nou.

L’any 2014 es va iniciar una prova pilot per testar el model creat per promoure els acords de custòdia amb la firma de dos acords. Durant aquest any també es va fer difusió del projecte així com la revisió, readaptació i fixació del model definitiu d’acords sota el qual van firmar-se fins un total de cinc acords més.

El projecte de dinamització de custòdia agrària per la recuperació de conreus abandonats a Montsant pretén ser una línia de treball prioritària del Parc per tal de promoure l’activitat primària i així fomentar la biodiversitat agrícola entorn del Parc.

Actualment els esforços de dinamització se centren en continuar amb la difusió del projecte i la creació d’un banc de terres per facilitar-ne l’accés al nous agricultors interessats en formar part d’aquest projecte.


Data d'actualització: 13.05.2015