Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Serra de Montsant  > Viure-hi  > Carta Europea del Turisme Sostenible
 

Carta Europea de Turisme Sostenible

CETS
El Parc Natural de Montsant lidera el procés d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), que afecta tots els agents que participen en el desenvolupament local i el desenvolupament turístic de tota la comarca del Priorat.

Quin model turístic volem per al Priorat?
Actualment, a la comarca, el turisme esdevé un veritable motor econòmic que complementa les economies locals. La CETS és, des d’aquest punt de vista, una oportunitat per vehicular totes aquelles veus i iniciatives que demanen d’estructurar un model turístic propi que en tingui en compte les singularitats i permeti una projecció de futur que s’avingui amb el respecte envers la natura, el patrimoni i la cultura de la comarca, i n’estableixi, si cal, els límits o les condicions.

Per més informació, visiteu el web de la CETS: www.consensus.cat/ccpriorat/


PARC NATURAL DE MONTSANT
Tel. 977 827 310
cets.pnatmontsant@pct-turisme.cat


Què és la CETS?

La Carta Europea de Turisme Sostenible en espais naturals protegits (CETS) és una iniciativa de la Federació EUROPARC, organització que reuneix Espais Naturals Protegits de 38 països europeus. EUROPARC és l’entitat gestora que concedeix l’adhesió a la CETS als espais protegits, en els quals verifica que hi ha un compromís per aplicar els principis del turisme sostenible. És un mètode i un compromís voluntari; la CETS orienta els gestors dels espais naturals protegits i les empreses turístiques per definir les seves estratègies de desenvolupament de manera conjunta i participada.

Objectius

 • Augmentar el coneixement sobre l’espai protegit i donar suport, al mateix temps, a la seva preservació perquè pugui ser gaudit per les generacions presents i futures.
 • Millorar el desenvolupament sostenible i la gestió turística de l’espai protegit i la seva àrea d’influència, tenint presents les necessitats de l’entorn, de la població i les empreses locals i dels visitants.
 • Implicar les empreses locals en un projecte comú de turisme sostenible. Sense aquesta implicació, no hi ha projecte CETS.

Fases

Fase I. Acreditació d’espais naturals protegits
L’espai protegit, amb l’acord i compromís dels empresaris turístics i altres actors locals, sol·licita l’adhesió, i és el territori qui rep l’acreditació de la CETS.

Fase II. Adhesió de les empreses
El sistema d’adhesió distingirà, en els espais ja acreditats, aquelles empreses que més i millor s’esforcen per fer sostenible la seva activitat i col·laborar amb els gestors de l’espai. Són les empreses turístiques les que voluntàriament poden sol·licitar la seva adhesió. Aquest reconeixement serà molt més que una altra nova marca de qualitat, perquè, a més, garantirà una autèntica col·laboració entre l’empresa i l’espai protegit per avançar en el desenvolupament d’un turisme sostenible.

Beneficis de l’adhesió

 • Per a l’espai natural protegit: protecció i conservació del territori, millora de l’oferta turística integrada a l’espai.
 • Per a les empreses turístiques: disposar d’eines útils per a la sostenibilitat de l’empresa, suport tècnic i promoció en xarxa.
 • Per al turisme: gaudir d’una experiència singular i sostenible amb major nivell de qualitat dels serveis.
 • Per a les administracions: oportunitat de millorar la imatge del territori i criteris fiables per distingir empreses i pràctiques sostenibles.

El procés de creació de la CETS

organigrama-CETS

Grup de Treball

Constituït el 10 de novembre de 2014. És un grup reduït i operatiu on són presents els principals agents del territori comarcal:

- Parc Natural de Montsant
- Diputació de Tarragona
- Universitat Rovira i Virgili
- Consorci de la Serra de Llaberia
- Consell Comarcal del Priorat
- Consorci Leader
- Agència Catalana del Patrimoni
- Mancomunitat dels Municipis de Montsant
- Consells Reguladors de DO
- Associació d’Oleïcultors
- Associació Prioritat
- Associació Priorat Enoturisme.

Funcions

 • Revisar i validar tots els documents del procés CETS
 • Generar un dinàmica interna permanent de treball
 • Elaborar la diagnosi
 • Definir accions i estratègies per a la creació del Fòrum Permanent
 • Definir les estratègies i la metodologia del Pla d’acció.

Fòrum Permanent

Inicia el seu procés de constitució al gener de 2015. És un ens pluriinstitucional, un espai de debat, on poden estar representats totes les persones, les institucions, els empresaris, les entitats i els col·lectius que vulguin fer les seves aportacions sobre el model turístic comarcal.
El Fòrum és l’estructura permanent de participació.

Funcions

 • Organitzar trobades i reunions per començar la implementació de la CETS i fomentar la participació dels actors socials
 • Validar el Dossier de la Candidatura, que inclou el Pla d’acció i el marc de col·laboració entre les empreses i l’espai protegit.


Com participar al Fòrum Permanent?
L’únic requisit per formar part de l’ens és la voluntat de ser-hi i, per tant, animem les associacions, tant públiques com privades, i fins i tot aquelles persones individuals que hi vulguin participar, a formar-ne part. Adjuntem formulari d'inscripció al Fòrum Permanent.

Contacte
PARC NATURAL DE MONTSANT
Plaça de la Bassa, 1 | 43361 LA MORERA DE MONTSANT
Tel. 977 827 310
cets.pnatmontsant@pct-turisme.cat

Per més informació, visiteu el web de la CETS: www.consensus.cat/ccpriorat/


Data d'actualització: 08.04.2015