Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Serra de Montsant  > Viure-hi  > Ajuts i subvencions
 

Ajuts i subvencions

Anualment s'obre convocatòria de subvencions per al finançamentd'actuacions en els espais natural protegits de Catalunya, a la qual espoden acollir entitats locals, propietaris, entitats sense ànim delucre i empreses.

Els criteris de valoració, ratificats per la Junta Rectora són elssegüents:

Entitats locals

 • Ajuts adreçats a ens locals per a la construcció,l'arranjament o la millora d'àrees de lleure, aparcaments i els seusaccessos.
 • Per a la reconstrucció i el manteniment o la millora decamins tradicionals, pedestres, de bast, camins d'usos agrícoles,ramaders i camins rals a Montsant.
 • Per a actuacions de restauració paisatgística, per arestauració d'elements patrimonials en paratges emblemàtics i per a lamillora de punts d'aigua (basses, aljubs, fonts, etc.).
 

Propietaris

 • Per a la reconstrucció o millora de masos o cabanesd'eines.
 • Per a la recuperació de conreus per a la millora d'hàbitatsagrícoles i ecotònics a Montsant.
 • Per a la construcció, la reconstrucció i el manteniment demarges o barraques de pedra seca.
 • Per a la gestió d'hàbitats per a la conservació de l'àguilacuabarrada.
 • Per a accions de conservació d'espècies amenaçades ovulnerables.
 • Per a actuacions de restauració paisatgística.
 • Per a la millora de punts d'aigua (basses, aljubs, fonts,etc.) en finques agrícoles o forestals.
 • Per a la recerca i la investigació aplicada en el camp dela biodiversitat animal dins dels límits del Parc.
 • Per a actuacions de construcció i mantenimentd'infraestructures ramaderes.
 • Per a propietaris de finques afectades per riscos naturals(esllavissades, etc.).
 • Per a accions d'eradicació d'espècies vegetals al·lòctonesi invasores.
 

Empreses sense ànim de lucre

 • Per al manteniment de festes tradicionals als pobles en relació amb l'àmbit del Parc o espais previstos en la Iniciativa Delos a Montsant, de la UICN.
 • Millora d'hàbitats per a espècies cinegètiques (conill i perdiu roja).
 • Millora d'hàbitats en trams fluvials a la conca del riu Montsant.
 • Per a actuacions de restauració paisatgística.
 • Millora de punts d'aigua (basses, aljubs, fonts, etc.) en finques agrícoles i forestals.
 • Per a l'execució d'accions de conservació d'hàbitats forestals vulnerables.
 • Per a la col·locació de senyalització o retirada de senyalització obsoleta.
 • Per a campanyes d'educació ambiental, cursos de formació de valors culturals i naturals.
 • Edició de material divulgatiu per a la difusió dels valors del Parc.
 • Per a accions d'eradicació d'espècies vegetals al·lòctones i invasores.
 

Empreses privades

 • Per al manteniment de festes tradicionals als pobles en relació amb l'àmbit del Parc o espais previstos en la Iniciativa Delos a Montsant, de la UICN.
 • Millora d'hàbitats per a espècies cinegètiques (conill i perdiu roja).
 • Millora d'hàbitats en trams fluvials a la conca del riu Montsant.
 • Per a actuacions de restauració paisatgística.
 • Millora de punts d'aigua (basses, aljubs, fonts, etc.) en finques agrícoles i forestals.
 • Per a l'execució d'accions de conservació d'hàbitats forestals vulnerables.
 • Per a la col·locació de senyalització o retirada de senyalització obsoleta.
 • Per a campanyes d'educació ambiental, cursos de formació de valors culturals i naturals.
 • Edició de material divulgatiu per a la difusió dels valors del Parc.
 • Per a accions d'eradicació d'espècies vegetals al·lòctones i invasores.
 
Data d'actualització: 01.09.2009