Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Serra de Montsant  > Visiteu-nos  > Educació ambiental
 

Educació ambiental

L’oferta d’educació ambiental actual del parc es divideix en dos eixos: agenda d’activitats i campanya d’educació ambiental “Coneguem el Parc Natural de Montsant”, adreçada als centres d’ensenyament de la Comarca del Priorat.

Agenda d’activitats: Programa de sortides de senderisme interpretatiu adaptades a diferent tipologia de públic i oferta variada de tallers familiars de difusió del patrimoni, productes locals i sensibilització ambiental. Les activitats tenen una temàtica variada i representen una oferta atractiva per als diferents perfils de visitants del parc i la població local.  

De forma complementaria, es poden programar xerrades o jornades de formació segons necessitats tècniques i de compliment dels objectius i línies estratègiques del Parc. Al 2017 es preveu la realització de la primera edició del Curs de bon coneixedor del Parc Natural de Montsant, un curs adreçat a tota aquella persona, empresa o entitat que desenvolupi la seva activitat professional dins l’espai natural protegit. Aquesta acció formativa s’inclou dins el pla d’acció de la Carta Europea de Turisme Sostenible del Priorat i del Parc Natural de Montsant.

Campanya d’educació ambiental “Coneguem el Parc Natural de Montsant” adreçada als centres d’ensenyament: actualment la campanya d’educació ambiental està dirigida a tots els centres d’ensenyament de la comarca del Priorat tot i que es fa especial atenció a les escoles dels pobles situats a l’entorn de Montsant.

Les activitats a realitzar pretenen aprofundir en els continguts publicats a l’Agenda Escolar que els alumnes de tot el Priorat reben cada any a principi de curs. Continguts didàctics que han estat pensants per difondre de forma transversal els valors que singularitzen el patrimoni del Parc i els projectes de gestió i conservació que s’hi desenvolupen.

Totes les activitats a desenvolupar s’adapten al nivell dels alumnes, des de cicle infantil fins a secundària. Es prioritzen activitats de pedagogia activa on, a partir de l’experiència vivencial, l’observació directa, jocs i tallers, es transmetin coneixements del territori i valors de sensibilització ambiental.

Pels cursos escolars 2017/2018 i 2018/2019 es preveu realitzar la campanya escolar corresponent als continguts didàctics de la Unitat “Cingle amunt!” i “Camins d’aigua!”.