Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Serra de Montsant  > Coneixeu-nos  > Història de protecció del Parc
 

Història de protecció del Parc Natural de la Serra de Montsant

La protecció jurídica de la serra de Montsant ha estat reiteradament reivindicada. Ja l’any 1932, el Regional Planning, primer intent de planificació integral del territori català, incloïa en la xarxa d’espais naturals que propugnava, amb la denominació de parcs i boscos reservats, el que anomenava el Montsant, amb una delimitació no gaire allunyada de l’actual Parc; i, entre els rius reservats, el riu Montsant i el riuet del Teix. El Llibre blanc de la gestió de la natura als Països Catalans (1976) assenyalava la serra de Montsant com una de les zones mereixedores d’especials mesures de protecció per la notable importància dels valors naturals que acull. De manera semblant, s’han pronunciat altres treballs promoguts pel sector públic. Cal remarcar l’Inventario abierto de espacios naturales de protección especial (1978) de l’ICONA, el Reconocimiento Territorial de Cataluña (1984), redactat per encàrrec del CEOTMA del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, i també la Relació d’espais d’especial interès natural (1980), elaborada per la Comissió d’Urbanisme de Catalunya (CUC), que va ser inclosa com a annex en la Llei 12/1981, de 24 de desembre, sobre normes addicionals de protecció dels espais d’especial interès natural afectats per activitats extractives.

L’any 1982, la Direcció General de Política Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya encarregava un estudi, finalitzat l’any 1983, de delimitació dels espais naturals a protegir de la serra de Montsant. 

L’any 1992, la serra de Montsant es va incloure al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), aprovat pel Govern de la Generalitat mitjançant el Decret 328/1992, de 14 de desembre; més recentment, ha estat proposada la seva inclusió en la xarxa europea Natura 2000. 

El 15 de maig de 2002, es va publicar al DOGC núm. 3636 el Decret 131/2002, de 30 d’abril, de declaració del Parc Natural de la Serra de Montsant, amb l’objecte de protegir-ne els valors geològics, biològics, paisatgístics i culturals, i de respectar el desenvolupament sostenible dels seus aprofitaments. De manera que l’existència del Parc i la seva gestió constitueixin factors de dinamització social i econòmica i de vertebració del territori.


Figures de protecció

1992 EIN - Espai d’Interès Natural, inclòs en el PEIN 11.762,14 ha
2002 Parc Natural de la Serra de Montsant  9.242,1 ha
2004 Refugi de Fauna Salvatge del Congost de Fraguerau  157 ha 
2006 Xarxa Natura 2000  
2008 LIC - Lloc d’Importància Comunitària Montsant-Pas de l’Aspe 19.531,5 ha

Data d'actualització: 10.03.2015