Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Els Ports  > Viure-hi  > Desenvolupament local
 

Desenvolupament local


Aprofitament dels recursos naturals

Aprofitament dels recursos naturals
Aprofitament dels recursos naturals

El Parc Natural dels Ports és un espai eminentment forestal, alberga multitud de recursos naturals que tradicionalment l'home ha sabut aprofitar per a les seves necessitats al llarg de la història. Aquests aprofitaments tradicionals són molt diversos: fusta, fruits, carbó, calç, herbes remeieres, resines, caça, etc. S'utilitzaven en la vida quotidiana de la gent i esdevenien de primera necessitat per al desenvolupament local i regional.

La forta davallada del sector forestal del país, en part com a conseqüència de la substitució dels recursos naturals per materials i recursos sintètics, ha fet que, avui dia, molts productes forestals hagin perdut rellevància i per tant s'hagin desvinculat de l'activitat local i regional. Hi perduren, però, aprofitaments com la caça de la cabra salvatge i el senglar, gestionada per la Reserva Nacional de Caça, així com la recol·lecció de tòfones i bolets, l'aprofitament apícola i la recol·lecció de fulles de margalló i plantes medicinals per al consum propi.

A poc a poc, van prenent importància, quant a la seva valoració social, els recursos no tangibles o també anomenats externalitats positives dels boscos. Aquests generen efectes externs que beneficien el conjunt de la societat, encara que no reverteixin en un benefici econòmic o material. La fixació de carboni de l'atmosfera, el paisatge i l'aigua, entre d'altres, són exemples de recursos que alberga el Parc Natural i que mereixen ser conservats si es vol garantir un desenvolupament sostenible de la societat.

Agricultura i ramaderia

Agricultura i ramaderia

L'activitat agrícola dins del Parc Natural és poc important, ja que la major part de cultius van ser abandonats durant la segona meitat del segle passat.

Actualment resten algunes zones cultivades principalment amb olivera, la superfície de les quals no supera el 4% de la superfície total del Parc.

Per contra, l'activitat ramadera formada bàsicament per bestiar boví és encara prou important al territori, i es concentra sobretot a les àrees de Refalgarí, la Vall, les Foies, Lloret, Valldebous i les Carroveres.


Data d'actualització: 01.09.2009