Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Els Ports  > Viure-hi  > Ajuts i subvencions
 

Ajuts i subvencions

Cada any el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural convoca subvencions per al finançament d'actuacions als espais naturals protegits de Catalunya. Aquestes subvencions van destinats als ajuntaments i altres entitats locals, les agrupacions agràries i forestals legalment constituïdes i els titulars de finques agrícoles o forestals integrades totalment o parcialment al Parc.

Des de la declaració del Parc Natural dels Ports, l'any 2001, el territori inclòs a l'espai natural ha rebut ajuts per un import superior a 1.000.000 €.


Ajuts del 2001 al 2008

- Ens locals: 822.355,25 € (sol·licitat); 720.236,66 € (atorgat)
- Persones físiques: 423.311,31 € (sol·licitat); 175.374,70 € (atorgat)
- Entitats sense ànim de lucre:  99.249,80 € (sol·licitat); 70.680,70 € (atorgat)
- Entitats amb ànim de lucre: 103.195,54 € (sol·licitat); 68.872,17 € (atorgat); 1.448.111,90 € (sol·licitat); 1.035.164,23 € (atorgat)


Qui pot sol·licitar les subvencions?

- Ens locals
- Propietaris i titulars d'explotacions agràries o forestals (persones físiques, persones jurídiques amb ànim de lucre o sense)
- Agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades

Què es finança amb aquestes subvencions?

- Millores exteriors per integrar els masos al paisatge
- Millores en infraestructures ramaderes
- Temes d'educació ambiental
- Arranjament de senders i itineraris
- Manteniment i posada en valor del patrimoni natural i cultural
- Conservació, millora i restauració d'hàbitats naturals i seminaturals
- Protecció i condicionament de fonts
- Enderrocament d'edificis i estructures obsoletes
- Senyalització d'activitats d'ús públic i plafons informatius
- Condicionament de zones a l'aire lliure
- Adequació de punts d'informació i acollida de visitants
- Millora de refugis


Data d'actualització: 01.09.2009