Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Els Ports  > Visiteu-nos  > Normes i consells  > Regulació d'activitats
 

Regulació d'activitats

El Parc Natural dels Ports, en el desenvolupament de les competències que té assignades i a través del consens i la participació social, ha promogut la regulació de les activitats que s'hi desenvolupen.

El descens de barrancs, l'escalada, els desplaçaments en grup, etc. tenen una normativa específica. Aquesta normativa es pot veure afectada puntualment per regulacions temporals que responen a accions de conservació com, per exemple, canvis en la zona de nidificació d'espècies protegides, etc.
A continuació trobareu la normativa de regulació d'algunes activitats i les indicacions per fer arribar les vostres sol·licituds a la seu administrativa del Parc Natural. Si necessiteu més informació adreceu-vos als centres de visitants del Parc.

Enllaç curt: http://ow.ly/YsBDD


Senderisme i acampada

Dibuix Família en ruta

Les visites en grup de més de 40 persones, o més de 4 vehicles o més de 7 ciclomotors o motocicletes, requereixen autorització prèvia del Parc Natural dels Ports.

Per acords de la Junta Rectora del Parc (30 d'abril de 2002 i 26 de maig de 2010), i a proposta de la Comissió de regulació de l'acampada, només és permet acampar dins del Parc Natural a l'Àrea dels Ateus (Horta de Sant Joan).

Està prohibit acampar a la Franqueta.

 

Batudes de porc senglar

Batudes de porc senglar

Una part del territori del Parc està integrat en la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa i Beseit. Es practica la caça de manera regulada. Cada any la Reserva programa una sèrie de batudes de porc senglar entre els mesos d’octubre a gener, extraordinàriament poden començar al setembre o finalitzar al febrer.

Fora de l'àmbit de la Reserva, les Societats de Caçadors dels termes municipals d'Alfara de Carles, Paüls i Prat de Comte també organitzen batudes per als seus socis en la seva àrea de caça. Aquestes batudes també poden afectar alguna zona del Parc.

A l'hora de planificar una excursió, consulteu abans el calendari  de batudes de porc senglar previstes per la Reserva per a cada temporada dins els límits del Parc. Informeu-vos als Centres d'informació o al  Cos d'Agents Rurals de les Terres de l'Ebre (Telf. 977 706 261). Per a les batudes organitzades per les Societats de Caçadors, informeu-vos a les mateixes societats.

 

Escalada

Portada folleto escalada

El Parc Natural del Ports mitjançant la comissió per a la regulació de l'escalada, on participen els diferents agents socials implicats, ha assolit per consens la regulació vigent. Consulteu-la per saber en quins casos és necessari demanar autorització prèvia.
En casos excepcionals el Parc podrà restringir temporalment l'escalada en zones les lliures degut a canvis imprevistos en la distribució de les especies protegides. En aquest cas s'indicarà a peu de via amb senyalització específica. Agraïm la col·laboració i comprensió del col·lectiu escalador per tal de complir amb la regulació.

 

Regulació temporal de l'escalada a les ROQUES DE BENET

Motiu
Desplaçament de la zona de nidificació de rapinyaires protegits.
Zona
El Castell i el Puro.
Vies afectades
Entre les vies El lado oscuro i Estrella polar, ambdues incloses.
Període de regulació
No es podrà escalar en aquesta zona entre el 15 de desembre i el 31 de juliol.
Aquesta regulació està senyalitzada al camí d'accés a les vies.

Motiu
Desplaçament de la zona de nidificació de rapinyaires protegits.
Zona
Cara oest del Castell.
Vies afectades
Entre la via Gloria's i via Hemisferi pendular, ambdues incloses.
Període de regulació
No es podrà escalar en aquesta zona entre l'1 de març i 31 d'agost.
Aquesta regulació està senyalitzada al camí d'accés a les vies.

 

Regulació temporal de l'escalada a la FALCONERA, al riu ESTRETS

Motiu
El desplaçament de l'indret de nidificació d'un rapinyaire protegit.
Zona
Part del sector de la Falconera, al riu Estrets.
Vies afectades
Entre la Via Atemporal i la via Another day in paradise, totes dues incloses.
Període de regulació
No es podrà escalar en aquesta zona entre el 15 de febrer i el 31 de maig.
Aquesta regulació estarà senyalitzada al camí d'accés a les vies.

 

Regulació de l'escalada a la VALL

Motiu
Protecció de la flora amenaçada.
Zona
Cara Nordoest del Forat de la Vella.
Vies afectades
Consulteu el croquis
Període de regulació
Queda prohibida l'escalada en aquesta zona durant tot l’any.
Aquesta regulació està senyalitzada al camí d'accés a les vies.

 

Espeleologia

Espeleologia

Per realitzar una activitat espeleològica es necessita autorització del Parc Natural dels Ports i el vist-i-plau previ de la Federació Catalana d'Espeleologia. Consulteu la normativa específica fruit de l'acord entre la Federació Catalana d'Espeleologia, l'Espeleo-Club Tortosa i el Parc Natural dels Ports.

 

Descens de barrancs

Fragment del mapa de barrancs PNP

La regulació del descens de barrancs sorgeix del consens establert en la Comissió per a la Regulació del Descens de Barrancs en la que hi participen els diferents agents socials implicats. El resultat es plasma en un mapa on s'indica en quins barrancs es permet fer aquesta activitat i en quins es requereix autorització prèvia.

En motiu de la presència de parelles de rapinyaires incubant en nius molt propers a aquestes zones on es practica el descens, cal tenir en compte les següents restriccions específiques.

Autoritzacions per a la VALL d'UIXÓ
Des del 15 de febrer fins el 31 de juliol no es podran donar autoritzacions per al descens de la vall d'Uixó (Canal del Bacó i canal d'Ulleres). El motiu és la presència d’una àrea de nidificació d'una espècie protegida. El barranc de la vall d'Uixó és un barranc classificat com de descens regulat al Parc Natural dels Ports i es requereix autorització.

Autoritzacions per a la VALLFIGUERA (Salt de Ximenot)
Des del 15 de febrer fins el 31 de juliol queda prohibit realitzar el ràpel conegut com a R-70 (ràpel anterior al Salt del Ximenot). El ràpel del Salt de Ximenot i la resta del barranc es podrà realitzar amb autorització. El motiu d'aquesta regulació és el canvi de l'indret de nidificació d'una espècie protegida.

Pel que fa a la resta d'afluents de la Vallfiguera (com per exemple l'accés pel GR-171), es poden realitzar amb la corresponent autorització. 

Autoritzacions per a la CARAMELLA
Actualment no s’autoritzen cap de les sol·licituds per a la pràctica del descens al barranc de la Caramella. La normativa de regulació de descens de barrancs classifica aquest barranc en la categoria de descens regulat i sempre cal sol·licitar autorització al Parc. Actualment, però, degut a la major informació de la distribució d'espècies de fauna i flora amenaçades, i a l'entrada en vigor de nova normativa de protecció de plantes amenaçades, no es poden expedir permisos. La denegació de les sol·licituds és de caràcter indefinit.

 

Circulació motoritzada

Senyal de prohibició de circulació de quads

En aplicació de la llei 9/1995, de 27 de juliol de regulació de l'accés motoritzat al medi natural i del Decret 166/1998 que el desplega, al Parc Natural dels Ports, únicament s'autoritza la circulació de vehicles motoritzats per les pistes forestals i els camins rurals delimitats a aquest efecte. La relació d'aquestes pistes la trobareu en el document adjunt Normativa d'accés i circulació motoritzada.

Segons aquesta mateixa normativa, es prohibeix  la circulació motoritzada en els espais naturals de protecció especial, als grups de més de set motocicletes o més de quatre automòbils, sense autorització prèvia.

A partir de la Resolució MAH/1795/2010, de 9 de juny de 2010, els vehicles ATV, coneguts com a “quads”, només poden circular pels camins pavimentats. Aquesta limitació, atenent a l’article 9 de la Llei 9/1995, no s'aplica als propietaris per a l'accés a les seves finques ni a la circulació motoritzada relacionada amb el desenvolupament d'activitats agrícoles, ramaderes o forestals o amb la prestació de serveis de naturalesa pública.

 

Fotografia i filmació

Fotografia i filmació

En aplicació del Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge; la realització de pel·lícules, documentals, spots publicitaris, etc. i la fotografia d'espècies sensibles dins els espais naturals de protecció especial requereixen autorització prèvia, per tant cal que adreceu les vostres sol·licituds al Parc Natural.

 

Recol·lecció de bolets

Fragment de la portada opuscle bolets PNP

Gairebé un 40% de la superfície del parc és de propietat privada; la resta són boscos de titularitat pública que pertanyen als ajuntaments i a la Generalitat de Catalunya.

L'actual ordenament jurídic diu clarament que el propietari del bosc ho és també de tots els seus recursos i aprofitaments; això inclou els bolets. Per tant, no es poden collir bolets a les finques on els propietaris ho indiquin amb la senyalització pertinent.

 

Si aneu a collir bolets:

  • Respecteu la propietat privada
  • Feu cas de la senyalització
  • Respecteu les normes de circulació motoritzada
  • Seguiu les indicacions dels agents rurals, el personal acreditat pel Parc, els propietaris i els veïns de les terres
  • Seguiu les pautes i els consells del Parc
 
Data d'actualització: 13.04.2018