Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Els Ports  > Coneixeu-nos  > Instruments de planificació i gestió
 

Instruments de planificació i gestió


El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge

Paisatges protegits dels Ports

El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant el Servei de Planificació i Gestió de l'Entorn Natural i en col·laboració amb les corporacions locals de la zona, ha de formular i tramitar el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge.

Aquest pla se sotmetrà a la tramitació establerta per als plans especials de desplegament del Pla d'espais d'interès natural, previ informe de la Junta Rectora del Parc, i serà aprovat pel Govern a proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat.
 
El Pla ha de fixar els aspectes globals i permanents de l'ordenació del Parc Natural: zonificació i estructura territorial, infraestructures i serveis bàsics, regulació d'usos i d'activitats, etc.

 

Pla rector d'ús i gestió (PRUG)

Paisatges protegits dels Ports

El Pla rector d'ús i gestió del Parc Natural dels Ports té per objecte programar les actuacions i establir les determinacions necessàries per al desenvolupament de la gestió del Parc Natural, d'acord amb la regulació del Pla especial.
 
La formulació del Pla rector d'ús i gestió correspon a l'òrgan gestor del Parc Natural.
 
L'aprovació inicial i definitiva del Pla rector d'ús i gestió correspon al conseller o la consellera de Territori i Sostenibilitat, amb l'informe previ de la Junta Rectora del Parc Natural dels Ports.

 
Data d'actualització: 02.05.2018