Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Els Ports  > Coneixeu-nos  > Història de protecció del Parc
 

Història de protecció del parc


Antecedents i creació

Fageda

1966. Es crea la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa-Beseit, mitjançant la Llei 37/1966, de 31 de maig, que abasta l'àmbit de l'actual Parc Natural dels Ports i s'extén per les serres colindants de les províncies limítrofs de Castelló i Terol. Aquesta Llei és vigent i ordena els recursos de la caça major de l'espai.

1985. El règim de protecció general de la zona es regula en el marc de la Llei 12/1985, d'espais naturals, per la que es perfila la figura de parc natural com la més idònia per a protegir i gestionar aquest entorn natural.

1992. La part catalana del massís dels Ports s'inclou al Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), aprovat pel Govern de la Generalitat mitjançant el Decret 328/1992, de 14 de desembre. 

1998. Des de la dècada dels anys vuitanta va haver nombrosos intents per crear un parc natural al territori que, per tot un seguit de circumstàncies, no van arribar a fructificar. Gràcies a la maduració de la idea per part de la societat local i al gran interès natural que presenta aquest espai, s'insta al Parlament de Catalunya a impulsar decididament el projecte de parc natural a la zona, mitjançant la Moció 124/V, aprovada el 14 d'octubre de 1998.

2000. Durant el darrer trimestre de l'any 2000, ja es disposa dels avantprojectes de parc natural, elaborats pels Ajuntaments i pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Amb aquesta base, amb la participació activa dels propietaris forestals particulars i la implicació dels diferents interessos de l'àmbit del parc, s'emprenen un seguit de reunions informatives i de treball conjunt que van permetre fer realitat el Parc Natural dels Ports. 

2001. El 21 de juny de 2001, es publica al DOGC núm. 3414 el Decret 160/2001, de 12 de juny, de declaració del Parc natural dels Ports i de la Reserva natural parcial de les Fagedes dels Ports. Amb aquesta declaració culmina un llarg procés de participació i consens entre les parts afectades i s'atorga als Ports el reconeixement merescut com un dels espais naturals més significatius de Catalunya.

 

Altres figures de protecció

2006. Es declara, mitjançant l'Ordre MAH/481/2006, de 15 de setembre, el Refugi de Fauna Salvatge dels Estrets d'Arnes, amb la finalitat de protegir les comunitats animals en el manteniment estricte dels equilibris biològics existents.

2006. Amb l'acord GOV/112/2006 de 5 de setembre de 2006, el Govern de Catalunya designa el Parc com Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), passant a formar part de la xarxa ecològica europea Natura 2000.

2008. S'adopta com a Lloc d’Importància Comunitària (LIC) amb la Decisió de la Comissió Europea de 12 de desembre de 2008.

2013. El Consell Internacional de Coordinació del Programa de la UNESCO sobre l'Hombre ila Biosfera (MAB: Man and the Biosphere), reunit a Paris el 28 de maig de 2013, declara les Terres de l'Ebre com a Reserva de la Biosfera. La major part del Parc Natural dels Ports queda inclosa a la zona nucli d'aquesta reserva coneguda per la marca EbreBiosfera.

2014. El Parc es declarat Zona Especial de Conservació (ZEC) per l’ ACORD GOV/150/2014, de 4 de novembre. 

 
Data d'actualització: 05.06.2015