Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Poblet  > Coneixeu-nos  > Dades generals
 

Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet

Responsable
Ester Trullols Sánchez

Adreça
Carretera de les Masies, s/n (Alberg Jaume I)
Població
43440 L'Espluga de Francolí
Telèfon
977 87 17 32
Fax
977 87 01 01
Contacte
Adreça web
Horari de registre
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Tancat els dies 24 i 31 de desembre.


Funcions
L'òrgan gestor del paratge natural d'interès nacional de la vall del monestir de Poblet és la Junta rectora, adscrita al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Les funcions de la Junta Rectora són les següents:
a) Elaborar anualment el pressupost i la proposta del programa de gestió, l'aprovació dels quals correspon al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. En aquests documents s'ha de preveure l'execució de les previsions del Pla especial de protecció i del Pla d'ús i gestió previstes en el seu programa d'actuació i de tots els altres treballs de promoció, recerca, manteniment, etc. que calguin per assolir les finalitats de la protecció.
b) Administrar els fons procedents de la utilització dels serveis propis i els recursos que pot rebre de l'exterior.
c) Vetllar pel manteniment en l'interior de l'espai natural de les normes generals de protecció de la natura que estableix aquesta Llei i de la reglamentació de l'espai protegit.
d) Emetre aquells informes que li siguin sol·licitats pels departaments de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments o per altres administracions, referents a l'espai protegit.

El director del paratge natural d'interès nacional i de les reserves naturals parcials del Titllar i de la Trinitat serà un tècnic forestal adscrit a l'Oficina Comarcal de la Conca de Barberà del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca nomenat pel conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Són funcions del director:
a) La coordinació i l'actuació del programa de gestió.
b) La supervisió del compliment de les reglamentacions de l'espai natural protegit.
c) Actuar com a secretari de la Junta Rectora de la qual és membre.
d) Emetre informe preceptiu previ a l'atorgament de les autoritzacions necessàries per a l'execució de qualsevol pla, obra, moviment de terres o explotació dels recursos naturals, a l'interior o a l'exterior de l'espai protegit i que puguin afectar-lo.
Data d'actualització: 18/11/2016