Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Poblet  > Coneixeu-nos  > Àmbits i línies de treball
 

Àmbits i línies de treball

El Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet té uns objectius generals i estratègics aprovats per la Junta Rectora que defineixen les línies de treball principals.


Els objectius generals del Paratge són:

 • Conservar, protegir i millorar els valors naturals del PNIN.
 • Recuperar els principals edificis d'interès historicoartístic i fomentar-ne l'ús.
 • Difondre els valors naturals, el patrimoni cultural i les activitats del PNIN.
 • Promoure activitats ludicoesportives i d'educació ambiental.
 • Dur a terme treballs de prevenció d'incendis forestals i millora de la massa forestal.
 • Investigació i recerca. Promoure la realització d'estudis per tal d'aprofundir en el coneixement del medi.
 • Millorar la participació dels diferents agents vinculats al Paratge: ajuntaments, entitats, propietaris, usuaris, etc.


Els objectius estratègics del Paratge són:

 • Mantenir i millorar la xarxa de senders, fonts i altres punts d'interès.
 • Iniciar treballs de coneixement del medi encaminats a la seva protecció i millora.
 • Mantenir i millorar les infraestructures gestionades al Paratge.
 • Dotar el Centre d'Interpretació de la Roca de l'Abella de continguts específics per tal que esdevingui l'espai de referència per a visitants i escolars.
 • Potenciar les tasques del Paratge en relació amb la informació i l'educació ambiental.
 • Senyalitzar les diferents zones del Paratge.
 • Conèixer i afavorir la situació d'algunes espècies vegetals protegides o d'interès i elaborar el llibre vermell de la flora d'interès del Paratge.