Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Massís del Pedraforca  > Coneixeu-nos  > Història de protecció del Paratge
 

Història de protecció del Paratge

Massís del Pedraforca
La primera proposta oficial per protegir l'espai figurava ja en les previsions de planificació regional que va fer, el 1932, la Generalitat de Catalunya de l'època republicana.

Les extraccions de lignits a cel obert, portades a terme en el sector meridional del massís des del segle XIX i intensificades amb el desenvolupament industrial iniciat cap al 1950, van ser un factor més que va incidir en la urgència de preservar el Paratge.

Després d'això es va tornar a plantejar, molts anys després, en el Pla d'ordenació provincial de Barcelona del 1963 que preveia l'anomenat Parc Natural del Cadí-Pedraforca.

El 1966 es va promulgar la Llei 37/1966, de 31 de maig, sobre creació de reserves nacionals de caça que establia la Reserva Nacional de Caça del Cadí, la qual abasta actualment, a més del massís del Pedraforca i la zona del Parc Natural del Cadí-Moixeró, les serres del Verd i de Port del Comte.

Aquesta llei, encara vigent, ordena els recursos de la fauna de manera que el seu aprofitament cinegètic pugui representar una font d'ingressos per a les poblacions que formen part del Paratge.

La recuperació de l'autogovern de Catalunya va obrir les portes per a la definitiva protecció de l'espai. L'any 1980, la Comissió d'Urbanisme de Catalunya va aprovar una relació d'espais d'especial interès natural, entre els quals es trobava el denominat Cadí-Moixeró-Pedraforca; el conjunt d'aquesta proposta va ser adoptat pel Parlament de Catalunya i incorporat en forma d'annex a la Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s'estableixen normes addicionals de protecció dels espais d'especial interès natural afectats per activitats extractives.

Posteriorment, la Llei 6/1982, de 6 de maig, va declarar el Paratge Natural d'Interès Nacional del Massís del Pedraforca.

L'any 1983, es va completar la protecció legal de l'entorn de l'espai amb la declaració per mitjà del Decret 353/83, de 15 de juliol de 1983, del Parc Natural del Cadí-Moixeró.

Des de l'any 2004 la gestió del Paratge Natural d'Interès Nacional del Massís del Pedraforca va incorporar-se a la del Parc Natural del Cadí-Moixeró.

En l'àmbit europeu, el setembre del 1987, d'acord amb la Directiva 79/409 CEE, el Paratge, juntament amb el Parc Natural del Cadí-Moixeró, va ser declarat Zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i, anys més tard, mitjançant una decisió de la Comissió del 22 de desembre de 2003, també es va aprovar el seu ingrés a la regió alpina dins la Xarxa Natura 2000.
Data d'actualització: 15.02.2011