Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Pla rector d'ús i gestió (PRUG)

En data 14 de novembre de 2008, s'ha publicat al DOGC (núm. 5258) el Decret 222/2008, d'11 de novembre, pel qual s'aprova el Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les illes Medes.

El PRUG és l'instrument que permet la planificació de la gestió de l'àrea protegida per un període de 4 anys, a partir de l'establiment d'una sèrie d'objectius dirigits a garantir la conservació i millora dels valors naturals de l'àrea protegida, tot regulant els usos turístics, recreatius, esportius, educatius i científics, així com la pesca professional en l'Àrea Protegida de les Illes Medes.

D'acord amb la Llei 15/2010, de 28 de maig, de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, aquest PRUG continúa vigent en el seu àmbit d'aplicació, que es correspón amb la Reserva natural parcial marina de les Medes i la seva zona perifèrica de protecció, fins que no s'aprovi el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural.

Pla rector d'ús i gestió de l'Àrea Protegida de les Illes Medes

Ordre MAH/346/2009, de 6 de juliol, per la qual es modifiquen els annexos 1 i 6 del document normatiu del Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les Illes Medes, aprovat pel Decret 222/2008, d'11 de novembre. (DOGC 5420, 14/07/2009)

Data d'actualització: 14.07.2009