Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Pla rector d'ús i gestió (PRUG)

Aquest mes de novembre s’ha aprovat la modificació del Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les illes Medes, aprovat pel Decret 222/2008 (DOGC núm.5258). Concretament, en data 29 de novembre de 2017, s'ha publicat al DOGC (núm. 7507) el Reial Decret 1005/2017, de 24 de novembre, pel qual es modifica el Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les illes Medes, aprovat pel Decret 222/2008, d'11 de novembre, se n'estableixen les regles d'aplicació durant la seva vigència transitòria, i es crea el Consell Científic del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (publicat al BOE núm. 290, de 29 de novembre) fet que permet una millor comptabilització de les activitats humanes al espai protegit.

El PRUG és l'instrument que permet la planificació de la gestió de l'àrea protegida a partir de l'establiment d'una sèrie d'objectius dirigits a garantir la conservació i millora dels valors naturals d’aquest espai, tot regulant els usos turístics, recreatius, esportius, educatius i científics, així com la pesca professional.

D'acord amb la Llei 15/2010, de 28 de maig, de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, aquest PRUG continua vigent en el seu àmbit d'aplicació, que es correspon amb la Reserva natural parcial marina de les Medes i la seva zona perifèrica de protecció, fins que no s'aprovi el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural.

Data d'actualització: 15.02.2018