Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Flora i vegetació

Flors d'isopir
Flors d'isopir, característiques
de l'estrat herbaci de la
roureda

El paisatge vegetal de la zona volcànica es caracteritza per la seva diversitat. Els caràcters fisiogràfics de la zona, especialment el clima i el substrat, determinen una transició entre un paisatge vegetal mediterrani, submediterrani i centreuropeu de caràcter atlàntic.

La flora representada en aquest espai és extremadament rica, a causa de la seva situació i història biogeogràfica, tant quantitativament (han estat identificades unes 1.173 espècies de plantes superiors) com qualitativament (existeixen diverses plantes molt rares al conjunt de la flora catalana), amb un predomini clar de les espècies mediterrànies i centreuropees. Gairebé el 65% del Parc Natural és ocupat per formacions boscoses, especialment alzinars, rouredes i fagedes, però també boscos mixtos i vernedes.

L'altre element que caracteritza el paisatge vegetal del Parc són els conreus, disposats en forma de mosaic i ben adaptats als condicionaments fisiogràfics del terreny. Molts dels cràters i també la major part de les colades havien estat conreats i s'hi han desenvolupat sòls rics, les anomenades terres brunes. En l'actualitat, els conreus ocupen la quarta part de la superfície, amb predomini dels farratges i dels cereals farratgers a causa de l'especialització bovina que es produeix en el sector ramader

D'acord amb les recomanacions del document Parques para la vida (UICN, 1994), al Parc s'estan realitzant diversos estudis de seguiment: d'una banda per donar suport a la feina dels gestors, però també per facilitar dades per estudis a més gran escala.

Data d'actualització: 10.06.2009