Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Fauna

libel·lula

La fauna del Parc Natural es caracteritza també per la seva diversitat, que s'explica pels diferents ambients que s'hi troben, i té espècies de gran interès, sobretot pel que fa als invertebrats.

Al "Catàleg de vertebrats de la Zona Volcànica de la Garrotxa / 2016" (Minuàrtia, 2017), consta que han estat citades un total de 307 espècies de vertebrats: 12 peixos, 14 amfibis, 18 rèptils, 210 aus i 53 mamífers. Al catàleg també consta que s'han detectat un total de 16 espècies exòtiques.

Pel que fa als invertebrats, existeixen algunes espècies rares, però cal tenir en compte que el grau de coneixement d'aquest grup és encara molt baix, i les darreres dades que tenim són les que estan incloses al Catàleg faunístic del PNZVG (Nebot, 1995): 164 invertebrats no artròpodes, 20 artròpodes no insectes i 1083 insectes.

D'acord amb les recomanacions del document Parques para la vida (UICN, 1994), al Parc s'estan realitzant diversos estudis de seguiment: d'una banda per donar suport a la feina dels gestors, però també per facilitar dades per estudis a més gran escala.