Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Presentació

Can Jordà, seu del Centre de Documentació
Can Jordà, seu del Centre de
Documentació

El Centre de Documentació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa està situat a Can Jordà (TM Santa Pau), al nord-est de la península Ibèrica i al nord-est de Catalunya. És un dels 11 centres que pertanyen al Departament de Territori i Sostenibilitat, un dels 22 que formen part de la Xarxa Catalana de Centres de Documentació d’Espais Naturals Protegits i Medi Ambient, i un del centenar de centres presents a la xarxa estatal RECIDA (Xarxa de Centres d’Informació i Documentació Ambiental).

A desembre de 2016 el Centre té una biblioteca especialitzada amb una part del seu fons físic i una altra virtual. Té més de 15.000 documents en paper, uns 800 documents electrònics, 140 títols de revista i més de 15.000 imatges sobre
el Parc, la comarca de la Garrotxa, altres espais naturals protegits, la gestió del territori, hidrologia, geologia, edafologia, fauna, flora i vegetació, silvicultura, agricultura i ramaderia, educació ambiental, turisme sostenible, impacte ambiental...
A més, som dipositaris del fons documental de la Xarxa de Custòdia del Territori i d'una hodoteca amb informació per viatjar a espais naturals.


Situació i consultes

El Centre de Documentació té la seva seu a Can Jordà —una masia restaurada a la fageda d’en Jordà, a la Garrotxa—, però la dificultat d’accés amb transport públic comporta que es faciliti la resolució de consultes pels mitjans següents:

- per correu electrònic: wgrabolo@gencat.cat
- per correu postal: av. Sta. Coloma, 47, Ap.298, 17800 Olot
- per telèfon: 972 26 46 66 / per fax: 972 26 55 67
- en sala i préstec a Can Jordà (TM Santa Pau), als centres d’informació o als punts del Parc, prèvia reserva telefònica al 972 26 46 66
- via facebook: http://www.facebook.com/PNZonaVolcanicaGarrotxa  

Les visites i consultes en sala són concertades però flexibles. L’horari habitual d’atenció al públic és de 9:00 a 14:00 h de dilluns a divendres els dies laborables (tel. 972 26 46 66).
També es resolen consultes a les tardes o els caps de setmana —al Casal dels Volcans—, o a altres biblioteques o centres de documentació amb els quals hi hagi pactat l’intercanvi interbibliotecari, com ara la Xarxa Catalana de Centres de Documentació d’Espais Naturals Protegits i Medi Ambient, o la la xarxa estatal RECIDA (Xarxa de Centres d’Informació i Documentació Ambiental).

 

Missió

[Propòsit] El Centre de Documentació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa és la biblioteca especialitzada del Parc que facilita accés físic i virtual a tot tipus de coneixement i d'informació sobre el Parc i altres matèries d’interès per a la seva gestió (espais protegits, gestió del territori, hidrologia, geologia, sòls, fauna, flora i vegetació, boscos, agricultura i ramaderia, educació ambiental, paisatge, patrimoni cultural i immaterial, turisme sostenible, impacte ambiental...)

[Què fem] Per aconseguir-ho es recull, tracta, difon i s’ajuda a dinamitzar la informació sobre aquestes matèries que arriba al Centre de Documentació.

[Per a qui ho fem] S’ofereixen serveis adequats per a 3 tipus d’usuaris: tècnics, investigadors o professors, institucions i empreses ambientalment responsables i públic en general.

[Àmbit territorial] Es posa especial èmfasi en la conservació, la difusió i el suport en la dinamització de la informació i la investigació sobre la Zona Volcànica de la Garrotxa i el seu entorn.


 

Visió

El Centre de Documentació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa  vol ser una biblioteca especialitzada de referència a escala europea dins el marc de biblioteques d’espais protegits, pel seu dinamisme, per la qualitat dels seus serveis, per  donar respostes ràpides i a mida a un ampli ventall d’usuaris, per facilitar l’accés a diverses fonts d’informació, fer d’enllaç amb una extensa xarxa d’experts, i ser una eina imprescindible per a la gestió del Parc, on s’asseguri una transferència àgil i fluïda d’informació especialitzada en els temes que recull.

 

Objectius estratègics

  • Ampliar el suport a la gestió del Parc.
  • Ampliar i organitzar més selectivament els fons documentals que ens arriben per intercanvi o donació.
  • Millorar l'accessibilitat de la informació i documentació recollida
  • Millorar la difusió de la informació i documentació recollida.
  • Augmentar l'intercanvi i els projectes de col·laboració amb xarxes de biblioteques garrotxines, catalanes, espanyoles... per fer-nos més presents al sector, i optimitzar recursos i serveis.
 

Funcions

D’acord amb les funcions proposades al Document marc de funcions inecessitats dels centres de documentació d’espais naturals protegits deCatalunya, les tasques prioritàries que desenvolupa el Centre deDocumentació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa sónles següents:

  • Suport a les activitats i els documents del Parc Natural dela Zona Volcànica de la Garrotxa.
  • Ampliació selectiva, gestió i tractament del fons delCD. 
  • Intercanvi d’informació i documentació.
  • Difusió i dinamització de la informació a través delsserveis del Parc Natural.
  • Activitats de formació i coordinació amb altres CD iinstitucions mediambientals.
 

Documents i enllaços relacionats

 
Data d'actualització: 31.03.2017