Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Convocatòria d'un concurs ...
 
Divendres, 07 de juliol de 2017

Convocatòria d'un concurs d'idees per a la renovació de l'exposició permanent de la Casa de Fusta

convocatòria d’un concurs d’idees per a la posterior redacció d’un projecte executiu per al disseny d’una nova exposició permanent a la casa de fusta i aprofitament i posada en valor dels dos patis adjacents


casafusta

El Parc Natural del Delta de l’Ebre convoca dos concursos d’idees per renovar, per una banda, el sistema expositiu de la Casa de Fusta i, per l’altra, per dotar d’un nou equipament d’ús públic en forma de mirador a la Punta de la Banya. Els concursos comptem amb el suport del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya-Demarcació de l’Ebre i del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de les Terres de l’Ebre.

El segon concurs d’idees està destinat a la renovació de l’exposició permanent de la Casa de Fusta, inaugurada un llunyà 1998. Les propostes a presentar hauran de ajustar-se al nou títol de l’exposició “Béns i serveis de les zones humides”. Els concursants, a més a més, hauran de revaloritzar els patis adjacents a la Casa de Fusta. La valoració tècnica del jurat se basarà en la proposta més adequada per la seva qualitat, integració amb el paisatge, viabilitat, accessibilitat, racionalitat, reversibilitat, capacitat de regeneració, bellesa plàstica i coherència amb l’objecte del concurs.
L’autor o equip guanyador del concurs d’idees haurà de lliurar el projecte executiu completament acabat, al cap de dos mesos des de la publicació del veredicte del Jurat, rebent per l’encàrrec un Diploma commemoratiu i 15.000 € (IVA inclòs) en el moment de l’entrega del projecte.