Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Aiguamolls de flux ...
 
Dilluns, 12 de novembre de 2018

Aiguamolls de flux subsuperficial vertical: nou sistema natural de depuració d’aigües residuals al refugi d’Estany Llong del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

En el marc del sistema de gestió ambiental EMAS del Parc, s’avalua l’impacte que generen les activitats que es duen a terme dins l’àrea protegida.


Foto
1. Antiga fossa, anul·lació del tercer compartiment i conducció cap a la nova cambra sifó.
2. Interior de la cambra que funciona com a sifó d’impulsió d’aigua per gravetat.

Els refugis de muntanya tenen un paper molt important en la gestió del Parc. Així, un dels impactes més directes i considerable és l’abocament al medi de les aigües residuals provinents d’aquestes infraestructures, especialment dels sanitaris i la cuina. Cada any es fan analítiques per al correcte seguiment i control dels paràmetres d’abocament per tal de complir els requisits legals.

El sistema més comú per depurar les aigües brutes és la construcció d’una fossa sèptica soterrada que, en el cas del refugi de l’Estany Llong, funciona amb un separador de greixos, una arqueta de desbast i tres compartiments estancs, l’últim amb un biofiltre.

Ara, s’ha volgut modificar el tractament afegint una última etapa al procés de depuració posterior a la fossa mitjançant un sistema natural que permeti fixar el nitrogen. Es tracta de la construcció d’uns aiguamolls artificials de flux subsuperficial i flux vertical amb dues cel·les idèntiques que funcionen i s’activen alternativament. Aquest sistema és respectuós amb l’entorn, s’integra en el paisatge i no requereix energia.

L’aigua circula a través del llit granular de forma intermitent i verticalment, alternant períodes de càrrega i repòs. Predominen els processos aeròbics com ara la oxidació de la matèria orgànica i la nitrificació. En aquesta fase s’eliminen la gran majoria de contaminants presents a l’aigua.

L’any 2019 s’executarà la última fase de plantació amb espècies autòctones del Parc que acabarà de completar el procés de depuració i de millorar-ne l’eficiència.