Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > 15 anys de l’obtenció de la ...
 
Dilluns, 06 d'agost de 2018

15 anys de l’obtenció de la certificació de qualitat Q de qualitat de l’ús públic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

El 6 d’agost de 2003, el Parc va superar satisfactòriament l’auditoria de l’empresa SGS i va obtenir la certificació de qualitat Q de l’ús públic dels espais naturals de l’Estat espanyol promoguda per EUROPARC-España i el Ministerio de Economía mitjançant la Subdirección General de Calidad e Innovación Turística, i que establia els requisits que han de complir las instal·lacions i els serveis d’ús públic oferts en els espais naturals protegits per participar en el Sistema de Calidad Turística Española.


Q2017_250

El desembre de 2008, la norma de qualitat Q de l’ús públic dels espais naturals de l’Estat espanyol ha estat elevada a Norma UNE amb la denominació UNE 187002:2008 Espais Naturals Protegits. Requisits per a la prestació de servei.

El febrer de 2016 es va publicar la nova revisió de la norma Q de qualitat turística que va esdevenir norma UNE-ISO 18065:2016 Turisme i serveis relacionats. Serveis turístics per a l’ús públic prestats per l’ens gestor de l’espai natural protegit.

La nova norma estableix els requisits mínims relatius a la gestió de la qualitat que han d’assolir els serveis turístics per a l’ús públic proporcionats directament per l’ens gestor de l’espai natural protegit: 

  • Coneixement i compliment de la legislació aplicable i sistema de gestió
  • Sistema de gestió de la qualitat
  • Auditories internes
  • Revisió del sistema
  • Accessibilitat universal

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa es va certificar amb la nova versió de la norma després de superar l’auditoria de recertificació els dies 4 i 5 d’octubre de 2016.