Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > 15 anys de la inauguració de ...
 
Dilluns, 30 de juliol de 2018

15 anys de la inauguració de l’ampliació de les basses de Can Jordà

El 30 juliol de 2003, l'Hble. Sr. Ramon Espadaler, conseller de Medi Ambient, va inaugurar les obres d'ampliació de les basses de Can Jordà (TM Santa Pau)


20140516_122839_250
Basses de Can Jordà. Foto: Josep Riera (dipositada al CDPNGarrotxa)

Les basses de can Jordà són dues petites basses de 0,4 hectàrees que, juntament amb la zona de prats inundables adjacent, poden abastar fins a més de 3 hectàrees. Es tracta de dues petites cubetes d’origen natural que han estat però objecte de modificacions. Un aspecte destacable d’aquesta zona humida és que es troba sobre sòls d'origen col·luvial en una conca endorreica creada pel vulcanisme (la colada de lava procedent del volcà del Croscat va interceptar els drenatges naturals del vessant nord de la serra del Corb).

Malgrat la reduïda mida de les basses, la diversitat de comunitats vegetals és molt elevada. S’hi troben claps de bogar, de jonquera, de poblaments de càrex, de lliri groc, etc. També hi ha una petita salzeda (hàbitat d’interès comunitari: codi 92A0) envoltant part de les basses.

En no haver-hi peixos, es tracta d’una zona humida de gran interès per als amfibis, ja que és un lloc de reproducció important per a aquests animals. Hi ha espècies com el tòtil (Alytes obstetricans) o el gripau comú (Bufo bufo). Es tracta també d’un punt d’abeurament per a mamífers i es detecta la presència d’aus aquàtiques com la polla d’aigua i l’ànec collverd.

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa hi ha realitzat actuacions de millora -una primera fase executada l'any 1990 i una segona entre 2002 i 2003-, que han consistit en la reexcavació de les basses i la modificació de la xarxa de drenatge. Apart de l’interès ecològic manifest, cal dir que d’ençà les obres de millora ecològica, encara s’estan recuperant o establint les comunitats higròfiles potencials.

A més de formar part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, l’espai està inclòs a l’espai del PEIN i de la Xarxa Natura 2000 ES5120004 "Zona volcànica de la Garrotxa".