Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Dades, resultats i ...
 
Dilluns, 28 de maig de 2018

Dades, resultats i recomanacions extretes de camps experimentals en cultius extensius i pastures

Recentment s’ha penjat a la web del Parc Natural la memòria de resultats d’un camp experimental sobre pastures en el qual s’avalua l’Efecte de la fertilització orgànica en la productivitat i la qualitat de les pastures de mitja muntanya. És habitual que d’aquest i d’altres camps experimentals se n’extreguin recomanacions de maneig en format article o full informatiu. Aquestes recomanacions també es troben disponibles a la web.


vaques_Santi_Puigvert_PerramonB_250
Vaques pasturant a la Garrotxa. Foto: Bernat Perramon (CDPNGarrotxa)

Des del Parc Natural, en col·laboració amb altres institucions, es desenvolupa una funció de coneixement agrari a través de l’establiment de camps experimentals. Aquest coneixement es transmet als agricultors, principalment a través de jornades o fulls informatius. De la informació obtinguda sovint també se’n deriven comunicacions de caràcter científic.

Els camps experimentals reflecteixen les característiques del sistema agrari present a la zona, en què els usos agraris del sòl predominants són els cultius extensius, principalment per aprofitament farratger, i les pastures. Les temàtiques que s’avaluen en aquests camps experimentals són diverses, tot i que hi predominen els aspectes relacionats amb la fertilització, a través de la seva vinculació amb el Pla per a la millora de la fertilització agrària de la Garrotxa, que es porta a terme des de l’any 2007.

En els enllaços adjunts podeu consultar diferent informació (memòria resultats i fulls informatius) relacionada amb els camps experimentals, així com una presentació que s’ha fet recentment en una jornada sobre nitrogen.