Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Ha sortit al DOGC la ...
 
Dimarts, 10 d'octubre de 2017

Ha sortit al DOGC la convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a l’any 2018

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7471, de 10 d’octubre de 2017, s’ha publicat la Resolució TES/2330/2017, de 4 d’octubre, de convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) per a l’any 2018 (ref. BDNS 365116)


Pastura_callís_250
Conreus i pastures. Foto: Pep Callís (CDPNZVG)

Les característiques principals d’aquests ajuts són: 

  • El termini de presentació de sol·licituds d’ajut acaba el dia 10 de novembre de 2017, un mes a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Ordre al DOGC.
  • Per primera vegada les sol·licituds i la documentació requerida s’han de presentar via telemàtica:
  • En el cas d’ens locals i consorcis de gestió d’espais naturals que formen part del sector públic de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’aplicació: http://www.eacat.cat
  • En el cas de persones jurídiques, per via telemàtica, mitjançant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i a través del seu Registre electrònic : http://tramits.gencat.cat
  • En el cas de persones físiques, preferentment per via telemàtica, mitjançant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i a través del seu Registre electrònic : http://tramits.gencat.cat
  • En el cas de persones físiques, quan la tramitació sigui en presencial, les sol·licituds i la documentació requerida es poden presentar a les dependències que consten a l’annex d’aquesta resolució o a qualsevol dels llocs previstos a l’article 25 de la Llei 26/2010.
  • Podran ser objecte de subvenció les actuacions per a la restauració, conservació i millora dels espais naturals de Catalunya, els hàbitats i espècies, l’ordenació dels usos públics i les infraestructures vinculades a aquests usos i la divulgació del coneixement i la sensibilització en relació amb la seva gestió i conservació.
  • Es fixa com a termini màxim d’execució i de justificació per a les actuacions subvencionades al Parc Natural el dia 15 d’octubre de 2018.

Més informació: