Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > El Parc Nacional d'Aigüestortes ...
 
Dimecres, 17 de maig de 2017

El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici renova la certificació de la marca Q de Qualitat Turística

Aquesta distinció, obtinguda pel Parc el 2006 per primer cop, reconeix la qualitat dels serveis i equipaments d’ús públic dels espais naturals protegits.


Visitants
Logo Q de Qualitat

El Parc Nacional ha superat amb una nota de 9,46 punts l’auditoria de renovació del sistema Q de Qualitat Turística. La normativa obliga al Parc a superar una auditoria de renovació i dues de seguiment, realitzant una d'elles cada any. Enguany és el primer cop que la certificació s’ha fet per mitjà de la nova norma UNE ISO 18065:2016 Serveis turístics per a ús públic prestats per l’ ens gestor de l’espai natural protegit.

Aquesta norma de Qualitat especifica les actuacions i les condicions necessàries que han de reunir  els serveis que es presten, així com elements de millora de l'organització interna que tenen, com a resultat final, una major eficàcia en el treball i una millor atenció als usuaris del Parc. Aspectes com l'atenció i la informació al visitant, l'educació ambiental i la interpretació del patrimoni, la correcta senyalització dels senders, la seguretat dels visitants, la millora i manteniment adequat dels recursos destinats a facilitar la visita, l'atenció personalitzada de les queixes i els suggeriments dels usuaris, una política general dirigida a la millora contínua de la qualitat amb uns objectius i una planificació anuals, són alguns dels aspectes que contempla la norma i que el Parc ha treballat durant tot aquest temps.

L’auditoria, desenvolupada el 4 i 5 de maig, va consistir en la revisió de la documentació generada pel sistema de Qualitat del Parc (registres de visitants, de manteniment, seguiment de queixes i suggeriments entre altres) i posteriorment es van visitar vàries instal·lacions per comprovar que es segueix la norma de qualitat. En l’informe final no es va detectar cap no conformitat crítica, tot i que es van incloure observacions de millora en els processos de treball.

EUROPARC Espanya, la federació de parcs naturals i nacionals, és l’organisme que va redactar la norma de qualitat que han de seguir els espais naturals protegits que vulguin implicar-se en el procés d'assoliment d'aquesta marca. En el cas d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici va ser el primer parc nacional espanyol en obtenir aquest distintiu.

Aquest distintiu constitueix, per últim, una aportació molt positiva per al sector turístic que sap que, un dels actius més importants de la nostra muntanya com és el Parc Nacional, disposa d'una qualitat i d’una eficàcia en els serveis que posa a disposició  dels milers de visitants que arriben fins aquí.