Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > La Diputació de Tarragona ...
 
Dimecres, 19 d'abril de 2017

La Diputació de Tarragona finança l’estudi de la Somereta de Montsant al Parc Natural de Montsant

Des de la seva creació, el Parc Natural de Montsant ha comptat amb la col·laboració econòmica de la Diputació de Tarragona, fet que ha permès desenvolupar les principals línies de gestió del Parc, tant pel que fa a temes de conservació i seguiment d’espècies, com activitats i materials destinats a la promoció dels valors de l’espai natural protegit.


La Diputació de Tarragona finança l’estudi de la Somereta de Montsant al Parc Natural de Montsant

Durant l’any 2016, la Diputació de Tarragona ha finançant l’estudi de la somereta de Montsant mitjançant una inversió de 17.000 € i que el Parc ha destinat a la contractació d’assistència tècnica per a donar continuïtat al projecte somereta de Montsant (Lluciapomaresius panteli), un endemisme la distribució mundial del qual podria trobar-se restringida a la serra de Montsant, sectors d’influència i serres veïnes. Aquesta espècie va ser descoberta l’any 1897, però no se’n va tenir cap més notícia fins a un segle més tard, l’any 2000, quan l’entomòleg Joan Barat la va localitzar novament.

Existeix un elevat grau de desconeixement científic d’aquesta espècie i la seva conservació queda condicionada, en gran part, per la gestió dels seus hàbitats dins l’àmbit de l’espai protegit. El Parc Natural és conscient de la importància de l’espècie i considera prioritari l’establiment de mesures urgents per a promoure la seva protecció i conservació. Per aquest motiu, com a responsable de la gestió de l’espai protegit i dels seus valors, des d’un principi s’ha interessat en l'increment del coneixement sobre l’espècie per determinar les línies de gestió específiques.

En aquest marc de treball, el Parc Natural ha cercat l’establiment d’acords de col·laboració amb altres entitats i agents de la societat que es trobin implicats en la conservació del patrimoni natural de la serra de Montsant, de manera que es puguin generar sinèrgies positives en favor de la protecció, millora i divulgació dels valors d’aquest territori. En aquest sentit, a data d’11 d’octubre de 2016, es va signar un acord de col·laboració bilateral entre la Diputació de Tarragona i el Parc Natural de Montsant per regular la subvenció concedida per fer actuacions per a l’estudi i conservació de la somereta. Aquest acord ha permès rebre un finançament de 17.000€ de la Diputació de Tarragona, continuar els treballs iniciats el 2015 i aconseguir millorar el coneixement de la somereta de Montsant.