Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Nova jornada sobre “Els valors ...
 
Dilluns, 05 de setembre de 2016

Nova jornada sobre “Els valors naturals del Parc Natural de Montsant: projectes i estudis” a la Morera de Montsant

La jornada prevista pel divendres 23 de setembre reunirà especialistes i estudiosos del patrimoni natural del Parc Natural


Somereta de Montsant

El Parc Natural de Montsant organitza el proper dia 23 de setembre una jornada per donar a conèixer un seguit de projectes i estudis sobre les diferents espècies de fauna i flora que han estat realitzats els darrers anys dins l’espai natural protegit. Amb aquests estudis s’aprofundeix i es consolida el coneixement d’aquesta biodiversitat, i en base a la informació obtinguda, s’orienten les accions de gestió necessàries per a garantir-ne la conservació i la millora dels seus hàbitats.

La jornada pretén fer presentacions sintètiques dels estudis desenvolupats, tant aquells que estan vinculats a projectes de conservació que ja es treballen des del Parc com ara el projecte de reintroducció de la tortuga mediterrània, les mesures de gestió de l’àguila cuabarrada o la conservació de la flora de Montsant, com de les noves espècies. En aquesta sentit, es presentaran estudis sobre, els ratpenats cavernícoles, els coleòpters saproxílics, la caracterització i inventari de les fonts de Montsant, i evidentment, es descriurà l’estat de la qüestió sobre la somereta de Montsant, un ortòpter endèmic que va ser redescobert després de 100 anys de no constar cap cita. El Cos d’Agents Rurals del Priorat també participa en aquesta sessió exposant els resultats sobre els censos de cabra hispànica que realitzen cada any.

Un dels objectius d’aquests estudis és avaluar els efectes que poden tenir les activitats d’ús públic que es desenvolupen al Parc –excursionisme, escalada, BTT, etc.- sobre aquests valors naturals i aplicar les mesures de gestió necessàries per fer possible la compatibilització de la conservació i el gaudi i divulgació de tot aquest patrimoni natural. En aquesta línia, el Parc va encarregar un estudi i cens dels ocells rupícoles a les zones d’escalada que portarà a revisar el mapa de zonificació de l’escalada del Parc. 

Amb l’organització d’aquestes jornades es recupera una de les línies de treball prioritàries del Parc com és la divulgació dels valors naturals, culturals i paisatgístics que en format de jornada el Parc havia organitzat anualment entre els anys 2005 i 2011.

La jornada, que se celebrarà a la seu del Parc Natural, a la Morera de Montsant,  està dirigida a qualsevol persona interessada en els valors naturals del Parc Natural de Montsant, i especialment, vol aproximar aquests coneixements a la població local. L’assistència és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del telèfon 977 827 310 o per correu electrònic: agricultura.pnmontsant@gencat.cat