Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Creació d’un mosaic forestal ...
 

Creació d’un mosaic forestal per a la millora de la biodiversitat i la lluita contra els incendis forestals

Obra Social "La Caixa"

Objectius

  • Augmentar la disponibilitat i diversitat alimentària de la cabra salvatge i del cabirol, i millorar l’hàbitat de micromamífers i conills, mitjançant la creació de noves pastures i la sembra d’espècies farratgeres.
  • Naturalitzar el paisatge i evitar la invasió d’espècies que foren introduïdes en antigues repoblacions.
  • Trencar la continuïtat de combustible forestal en determinades àrees com a mesura de prevenció d’incendis forestals i suport en l’extinció.
  • Afavorir la reinserció social i laboral de col·lectius en risc d'exclusió.

Tractament de comunitats arbustives

Al barranc de les Carroveres (terme municipal de Mas de Barberans) s’han recuperat 2,1 ha de pastura en una zona d’antics bancals que es trobava ocupada per vegetació arbustiva densa. S’ha realitzat una esbrossada manual de la vegetació arbustiva i dels pins petits, deixant algunes illes de vegetació sense tallar, respectant les alzines, els ullastres, els margallons i altres arbusts de port gran que aporten fruits per a ocells i  mamífers, a la vegada que els serveixen de refugi, i contribueixen a la conservació dels sòls (eviten l’erosió i aporten nutriens).

Tractament de comunitats arbustives
Tractament de comunitats arbustives

Millora en la composició de comunitats herbàcies

Després d’haver tallat les plantacions d’espècies introduïdes a l’ombria del Mas de l’Amat, s’han eliminat les soques en 0,8 hectàrees, i posteriorment s’ha llaurat i sembrat amb una mescla d’espècies farratgeres i de prats per oferir un complement alimentari a la dieta de cabres salvatges i cabirols.

Millora en la composició de comunitats herbàcies
Millora en la composició de comunitats herbàcies

Creació de noves pastures herbàcies

S’ha creat 5,8 ha de pastures en tres zones de la forest pública de Refalguerí (ombria del Mas de l’Amat, bancals del Mas de l’Amat i prat d’en Rubera), al terme municipal de la Sénia, en un entorn amb molta vegetació forestal. Les actuacions han consistit en tallades d’antigues plantacions d’arbres d’espècies al·lòctones. En les tallades s’han respectat tots els peus de carrasca, així com alguns pins aïllats de grans dimensions. Les restes de la tallada es van apilar en cordons i posteriorment, els tècnics del GEPIF (Grup d’Extinció i Prevenció d’Incendis Forestals de la Generalitat de Catalunya), es van encarregar d’eliminar aquestes restes per mitjà de cremes controlades, que contribueixen a accelerar el procés d’instauració de les pastures.

El prat d’en Rubera té la particularitat de que hi trobem una comunitat vegetal herbàcia especialment rica en espècies pròpies de climes més humits i freds. La presència pràcticament permanent d’aigua afavoreix el desenvolupament d’espècies molt rares o de localització exclusiva al massís dels Ports. En aquest lloc, s’han eliminat les espècies llenyoses per evitar que la seva intrusió provoqui la pèrdua d’aquest hàbitat d’interès. Altres actuacions han consistit en naturalitzar el paisatge eliminant espècies introduïdes.

Creació de noves pastures herbàcies
Creació de noves pastures herbàcies
Creació de noves pastures herbàcies

Dades de l'actuació

Període d’execució
De juliol a desembre de 2010
Localització dels treballs
Montsià: la Sénia i Mas de Barberans
Persones amb risc d’exclusió social que hi han intervingut: 9
Inversió realitzada per l’Obra Social de “la Caixa”: 200.000 €

Data d'actualització: 25.06.2012