Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Delta de l'Ebre  > Coneixeu-nos  > Òrgans rectors
 

Enllaços relacionats

Òrgans rectors


Membres

- El President/a
- 4 representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
- 1 representant del Departament d'Empresa i Ocupació
- 1 representant del Departament de Cultura
- 2 representants del Departament de Territori i Sostenibilitat
- 1 representant del Departament de Governació i Relacions Institucionals
- 1 representant del Departament d'Ensenyament
- 1 representant del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient
- 2 representants del Consell Comarcal del Baix Ebre
- 2 representants del Consell Comarcal del Montsià
- 2 representants de la Diputació de Tarragona
- 2 representants de l'Ajuntament d'Amposta
- 2 representants de l'Ajuntament de Deltebre
- 2 representants de l'Ajuntament de l'Ampolla
- 2 representants de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
- 2 representants de l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja
- 1 representant del Consell Interuniversitari de Catalunya (URV)
- 2 representants de les comunitats de regants
- 2 representants dels Sindicats Agraris
- 2 representants de la Confraria de Pescadors de l'Ampolla, Deltebre i Sant Carles de la Ràpita
- 2 representants dels titulars d'establiments de conreus marins del Delta de l'Ebre
- 1 representant de la Confraria de Pescadors de Sant Pere de Tortosa i Sant Carles de la Ràpita
- 2 representants de les societats de caçadors
- 1 representant del sector dels càmpings
- 1 representant del sector hoteler
- 1 representant de les Entitats de Protecció de la Natura que operen al Delta de l'Ebre
- 2 representants dels propietaris particulars dels sistemes inclosos al Parc Natural
- El Director/a del Parc Natural que actua com a secretari/ària

 

Funcions

Art. 7.3 (DECRET 332/1986, de 23 d'octubre, sobre declaració del Parc Natural del Delta de l'Ebre i de les Reserves Naturals Parcials de la Punta de la Banya i de l'Illa de Sapinya).

Són  funcions de la Junta Rectora, a més de les altres que s'especifiquin en aquest Decret:                      
a) Vetllar per l'assoliment de les  finalitats  del  aquest Decret.                                                   
b) Proposar  als organismes de l'Administració que en cada cas correspongui, mesures per a la conservació, la  millora i  el  coneixement dels valors del Parc i per l'afavoriment de les activitats tradicionals que es  desenvolupen  en  el seu interior.                                             
c) Informar  sobre  aspectes  relatius  a la protecció del Parc,  quan  així  ho  requereixin  els  organismes  de  la Generalitat o les entitats locals.                        
d) Informar  preceptivament  sobre  els  diversos  plans i normes que afectin l'àmbit territorial del Parc Natural.  
e) Promoure  i  fomentar  actuacions  per  a  l'estudi,  la divulgació i el gaudi dels valors del Parc.

 
 
Data d'actualització: 13.05.2014