Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Coneixeu-nos  > Xarxa d'espais protegits
 

Xarxa d'espais protegits

Catalunya és un país amb un patrimoni natural i una biodiversitat excepcionals, un tresor que cal conservar i conèixer en profunditat per determinar les necessitats de gestió i protecció que en garanteixin el futur. Els espais naturals protegits són una peça clau d'aquest tresor patrimonial i tenen un paper preeminent en la seva conservació. Avui, podem dir que Catalunya disposa d'una autèntica xarxa d'espais, una xarxa que va de l'alta muntanya a les planes litorals, i dels boscos eurosiberians als erms semidesèrtics o els espais marins. Les figures de protecció establertes per la Llei 12/1985, d'espais naturals, són diverses i en la seva gestió hi intervenen diferents administracions.

Classificació d'espais protegits

El sistema d'àrees protegides de Catalunya se sustenta en una xarxa de 184 espais d'especial valor ecològic, que estan protegits pel Pla d'espais d'interès natural (PEIN), amb una superfície equivalent al 30% del territori català, aproximadament.. Dins aquests espais, els anomenats espais naturals de protecció especial disposen d'un nivell de protecció superior, sota les figures de parcs nacionals, parcs naturals, paratges naturals d'interès nacional i reserves naturals. Els espais naturals de protecció especial necessiten una regulació jurídica pròpia i una gestió individualitzada i especialment acurada. La norma que n'estableix les categories és la Llei 12/1985 d'Espais Naturals:

Parcs nacionals. Són els espais naturals d'extensió relativament gran, no modificats essencialment per l'acció humana, que tenen interès científic, paisatgístic i educatiu. La finalitat de la declaració és preservar-los de totes les intervencions que poden alterar-ne la fisonomia, i la integritat i l'evolució dels sistemes naturals. La declaració de parc nacional s'ha de fer per llei estatal.

Paratges naturals d'interès nacional. Són els espais o els elements naturals d'àmbit mitjà o reduït que presenten característiques singulars pel seu interès científic, paisatgístic i educatiu, amb l'objectiu de garantir-ne la protecció i la de l'entorn. La declaració de paratge natural d'interès nacional es fa per llei.

Reserves naturals. Són els espais naturals d'extensió reduïda i de considerable interès científic que són objecte d'aquesta declaració per aconseguir preservar íntegrament el conjunt d'ecosistemes naturals que contenen o alguna de les seves parts. La declaració de reserves naturals es fa per llei quan és reserva integral, i per decret del Consell Executiu quan és reserva parcial.

Parcs naturals. Són els espais naturals que presenten valors naturals qualificats, la protecció dels quals es fa amb l'objectiu d'aconseguir-ne la conservació d'una manera compatible amb l'aprofitament ordenat dels seus recursos i l'activitat dels seus habitants. La declaració de parc natural es fa per decret del Govern.

A escala europea, la creació de la xarxa Natura 2000 esdevé una iniciativa cabdal per a la protecció de la natura. Natura 2000 és una xarxa ecològica europea coherent formada per les zones especials de conservació i les zones d'especial protecció per a les aus, creada amb la finalitat de garantir el manteniment d'un estat de conservació favorable dels hàbitats d'interès comunitari, dels hàbitats de les espècies d'interès comunitari en la seva àrea de distribució natural i de les espècies de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació dels ocells silvestres. Els espais catalans que en formen part s'integren dins la xarxa del PEIN.

 

Xifres i dades

Superfície global dels espais del PEIN:
- Terrestre: 960.102 ha
- Marina: 77.818 ha

Superfície dels espais de xarxa Natura 2000:
- Terrestre: 957.051 ha
- Marina: 83.104 ha

Superfície dels espais naturals de protecció especial:
- Terrestre: 284.774 ha (inclou 30.543 ha de zones perifèriques de protecció)
- Marina: 6.020 ha

Cronologia de la declaració dels espais naturals de protecció especial
- 1955 Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (1)
- 1982 Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (1)
- 1982 Paratge Natural d'Interès Nacional del Massís del Pedraforca (1)
- 1983 Parc Natural del Cadí-Moixeró (1)
- 1983 Parc Natural del Delta de l'Ebre (1)
- 1983 Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (1)
- 1984 Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet (1)
- 1986 Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera (1)
- 1987 Parc Natural de la Muntanya de Montserrat (2)
- 1987 Parc Natural del Montseny (3)
- 1987 Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (4)
- 1987 Reserves Naturals del Delta del Llobregat (5)
- 1998 Parc Natural de Cap de Creus (1)
- 2001 Parc Natural dels Ports(1)
- 2002 Parc Natural de la Serra de Montsant (1)
- 2003 Paratge Natural d'Interès Nacional de Pinya de Rosa (1)
- 2003 Parc Natural de l'Alt Pirineu (1)
- 2010 Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (1)
- 2010 Parc Natural de Collserola (6)
- 2015 Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser (1) 


Administracions i entitats gestores:
(1) Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat
(2) Generalitat de Catalunya. Patronat de la Muntanya de Montserrat. Departament de la Presidència
(3) Diputació de Barcelona i Diputació de Girona
(4) Diputació de Barcelona
(5) Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat
(6) Consorci del Parc de Collserola

 

Visitants als Espais Naturals Protegits durant el 2017:
Aquestes dades es calculen en base als visitants atesos als centres d’informació, oficines d’informació d’Ajuntaments i del Parc, Paratge o Reserva en qüestió i persones que són detectades pels comptadors situats en pàrquings i senders.

Parc Nacional d'Aigüestortes i estanys de Sant Maurici

560.086

Parc Natural de l'Alt Pirineu

314.000

Parc Natural del Cadí-Moixeró

430.000

Parc Natural de Cap de Creus

450.000

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà

247.230

PNIN de l'Albera

63.000

Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

220.100

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

345.000

Parc Natural del Delta de l'Ebre

614.418

Parc Natural dels Ports

255.000

Parc Natural de Montsant

68.890

PNIN de Poblet

226.000

Parc natural de les Capçaleres del Ter i del Fresser

No es tenen dades de visitants totals donat que només tenen un Punt d'Informació i no hi ha comptadors encara.

 
Data d'actualització: 01.02.2011