Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Vigilància

La vigilància inclou el conjunt d'activitats adreçades a la identificació, la prevenció i la sanció d'activitats il·legals i perjudicials per a la conservació del medi natural.

Unitat Operativa

A Catalunya, les tasques de vigilància del medi natural són competència del Cos d'Agents Rurals, adscrit al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en compliment del que estableix la Llei 9/1986, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals.

Així, se'ls atribueix la vigilància del compliment i les gestions de col·laboració tecnicoadministratives que es derivin de l'aplicació de les normatives següents:

- Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals
- Llei de caça, de 4 d'abril de 1970, i el seu Reglament 
- Llei de pesca, i el seu Reglament
- Llei d'espais naturals
- Llei de protecció dels animals
- Decret pel qual es regula la circulació motoritzada, per a la protecció del medi natural
- Llei forestal de Catalunya
- Normativa de prevenció d'incendis:

- Pla de vigilància (Pla Alfa).
- Inspecció d'infraestructures que, per defecte, puguin ocasionar incendis (línies elèctriques, línies de ferrocarril, etc.).
- Detecció de focus d'incendi i intervenció immediata.
- Assessorament i col·laboració en les tasques d'extinció (INFOCAT).
- Realització de treballs de prevenció d'incendis i recull de dades meteorològiques, estat de camins forestals, etc.
- Investigació de causes d'incendis.

Cos d'Agents Rurals
Pel que fa a les tasques de vigilància dels espais naturals de protecció especial, són els encarregats de dur a terme el control i la inspecció de les autoritzacions, el compliment dels informes preceptius, les concessions i els expedients sancionadors.

Data d'actualització: 07.09.2009