Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

MedPan Nord

MedPAN

El Parc Natural de Cap de Creus i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter participen en el projecte MedPan Nord (2010-2013) emmarcat dins del programa europeu Med, Programa de cooperació transnacional mediterrani.

MedPAN és la xarxa de gestors d'àrees marines protegides (d'ara endavant AMP) a la Mediterrània.

El projecte es basa en l'experiència obtinguda amb el projecte INTERREG IIIC MedPAN, que va reunir 23 socis de 14 països de la Mediterrània, sota la coordinació de WWF França, entre el 2005 i el 2007.

Dins del projecte MedPAN Nord, 9 dels 12 socis ja han treballat junts en el projecte INTERREG IIIC i hi ha tres nous socis (UICN, Federparchi i ADENA), que s'han unit al projecte per millorar la seva dimensió transnacional, la seva experiència i la seva capitalització.

El projecte MedPAN Nord va sorgir de la necessitat plantejada pels socis:

 1. De continuar i intensificar la col·laboració entre els diferents participants a escala transnacional (per exemple, en la definició d'una estratègia comuna sobre les espècies invasores a les AMP del Mediterrani).
 2. D'utilitzar aquesta col·laboració en l'execució de les activitats de gestió en les AMP (per exemple, l'execució d'actuacions sobre el terreny en prevenció d'espècies invasores).

Projecte Med
 

Socis

El projecte MedPAN Nord reuneix 12 socis de 6 països (Espanya, França, Grècia, Itàlia, Malta i Eslovènia):

 • WWF France (França)
 • Management Agency of the Zakynthos National Marine Park (Grècia)
 • Parc National de Port Cros (França)
 • Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (Eslovènia)
 • UICN-Med: International Union for Conservation of Nature. Centre for Mediterranean Cooperation (Espanya)
 • Conserjería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (Espanya)
 • FEDERPARCHI: Federazione Italiana Parchi e Reserve Naturali (Itàlia)
 • Parco Nazionale delle Cinque Terre (Itàlia)
 • Generalitat de Catalunya (Espanya)
 • ADENA: Association for the Protection of Environment and Nature of Adge areas (França)
 • Malta Environment and Planning Authority (Malta)
 • WWF Italy (Itàlia)

I 3 participants associats:

 • Agence des Aires Marines Protégées (França)
 • Associació MedPAN
 • RAC/SPA: Centre d'Activitat Regional per a Àrees Especialment Protegides

Que contribuiran a enfortir la capitalització, la valorització i la continuació de les activitats del projecte.

 

Objectiu

L'objectiu del projecte MedPAN Nord és millorar l'eficàcia de la gestió de les AMP, en què s'inclouen els espais marins de Natura 2000, per a benefici del medi ambient marí i per contribuir al treball en xarxa, en el marc del dret internacional i en particular dels compromisos europeus en aquest àmbit.

 

Característiques del projecte

Trobada MedPan

Aquesta millora de l'eficàcia de gestió s'aconseguirà a través de la realització de diferents activitats organitzades en cinc components:

 • Aspectes innovadors en la gestió de les AMP
 • La gestió sostenible de la pesca a les AMP
 • La gestió sostenible del turisme a les AMP
 • Informació, comunicació i capitalització
 • Direcció del projecte

En cada component, s'estableixen les activitats transnacionals de la xarxa (recomanacions comunes, eines comunes...) que sistemàticament es traduiran en l'execució de les activitats pràctiques de gestió (seguiment, la consulta a les parts interessades, comunicació, etc.) en diverses àrees marines protegides.

El projecte contribueix:

 • En les diferents polítiques europees: la Directiva d'hàbitats, el Pla d'acció per la biodiversitat, la Directiva estratègia marina, la política pesquera comuna, la política marítima, el turisme i les seves adaptacions al marc jurídic de cada país, així com a les polítiques nacionals.
 • En les polítiques regionals i locals dels territoris participants a partir de la participació dels seus actors clau.

També rep el suport oficial del Conveni de Barcelona, a través del Centre d'Activitat Regional per a Zones Especialment Protegides, que és un membre associat del projecte.

El projecte dóna un lloc central a la innovació, mitjançant la difusió de noves tecnologies ambientals, com per exemple observatoris de turisme, i mitjançant l'ús de nous mètodes d'implementar el desenvolupament sostenible al mar, en particular per a la pesca i el turisme sostenible, amb l'objectiu de protegir l'ocupació o la creació de nous llocs de treball en aquests sectors.

Els principis d'igualtat de gènere i de no-discriminació es respectaran en totes les etapes de l'execució del projecte.

 

MedPan a les AMPs catalanes

Les actuacions que s'estan realitzant al Parc Natural del Cap de Creus en el marc del projecte són: 

 • Seguiment de la pesca artesanal al Parc.
 • Seguiment de la pesca recreativa al Parc.

El 2011 es preveu executar les actuacions següents: 

 • La instal·lació de 10 boies ecològiques per a la conservació de les praderies de Posidonia oceanica.
 • Seguiment de les comunitats de corall

L'actuació que s'està realitzant al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter en el marc del projecte és:  

 • Estudi de capacitat de càrrega del submarinisme a la Reserva Natural Parcial marina de les Medes.

El 2011 es preveu executar les actuacions següents: 

 • Seguiment de les comunitats de corall
 • Seguiment de la pesca recreativa al Parc.
 

MedPAN Sud

El projecte MedPAN Nord es complementa al projecte MedPAN Sud, que té per objecte la creació d'una xarxa d'AMP dels països tercers del Mediterrani durant el període 2008-2012, gràcies al finançament del Fons Francès per al Medi Ambient Mundial, la Comissió de la Unió Europea i la Fundació MAVA. Els resultats del projecte es perpetuaran a través de l'Associació MedPAN, creada el novembre del 2008 amb l'objectiu d'institucionalitzar les activitats de la xarxa de gestors d'AMP del Mediterrani.

 
Data d'actualització: 05.07.2011