Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Coneixeu-nos  > Gestió als parcs  > Desenvolupament sostenible
 

Desenvolupament sostenible

Tot i que la finalitat bàsica de la declaració d'un espai natural protegit és la conservació dels seus valors, a la nostra realitat, aquests objectius han d'assolir-se en territoris on la població ha utilitzat els recursos naturals, al llarg de la història, modificant els paisatges i les comunitats biològiques. Per tant, els espais naturals de protecció especial esdevenen instruments de gestió de territoris humanitzats, complexos i dinàmics.
Els espais naturals de protecció especial són concebuts, cada cop més, com a oportunitats per promoure models més sostenibles de desenvolupament exportables a la resta del territori. La consideració creixent de les anomenades zones perifèriques de protecció o de les àrees o zones d'influència socioeconòmica reflecteix l'esforç realitzat els darrers anys per trencar amb l'aïllament conceptual i territorial dels espais naturals protegits i mostra una preocupació envers el benestar de la població que hi viu.

Avançar en aquesta direcció passa per la necessària col·laboració de les diverses administracions i la participació de la ciutadania, i depèn, en gran mesura, de les característiques socioeconòmiques dels municipis on se situen aquests espais. En zones econòmicament deprimides poden representar un motor que generi noves formes de renda i contribuir, així, al desenvolupament social i a la conservació del patrimoni natural i cultural.

Algunes de les estratègies que es duen a terme són les següents:

Suport al sector agropecuari
Assessorament a l'activitat agropecuària, que és especialment important en els espais situats en zones que han patit el despoblament i l'abandonament de les activitats tradicionals.
Subvencions

Una de les línies de treball a la qual s'han destinat més esforços és la promoció de mesures i actuacions sectorials basades en incentius econòmics mitjançant les subvencions adreçades a ajuntaments dels municipis amb territori dins l'espai o la seva zona d'influència, a particulars i a persones jurídiques amb ànim de lucre o sense, per tal de donar suport a iniciatives d'interès per a la gestió del parc o paratge.

Subvencions concedides el 2008: 257 sol·licituds atorgades, amb un import total de 3.754.305,94 €.
Subvencions concedides el 2009: 323 sol·licituds atorgades, amb un import total de 3.768.961,80 €.
Subvencions concedides el 2010: 392 sol·licituds atorgades, amb un import total de 3.810.868,72 €.
Subvencions concedides el 2011:  48 sol·licituds atorgades, amb un import total de   866.000,00 €.
Subvencions concedides el 2012:  37 sol·licituds atorgades, amb un import total de   744.132,50 €.
Subvencions concedides el 2013: 505 sol·licituds atorgades, amb un import total de 4.481.692,21 €.

Carta Europea de Turisme Sostenible
Pel que fa als serveis de qualitat en el marc de la sostenibilitat de tipus turístic, recreatiu, cultural i educatiu, un bon exemple de desenvolupament de models sostenibles és la Carta europea de turisme sostenible (CETS), aprovada el 1999. El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa va formar part del grup dels 10 parcs europeus que van redactar la CETS i, des de la seva certificació, el maig del 2001, s'han posat en marxa els principis de la Carta amb la col·laboració estreta dels agents locals del territori. Des del 2007 també s'ha sumat a aquesta experiència el Parc Natural del Delta de l'Ebre.

Data d'actualització: 12.01.2011