Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Coneixeu-nos  > Gestió als parcs  > Administració
 

Administració

El Servei d'Espais Naturals Protegits gestiona els espais naturals de protecció especial adscrits al Departament de Territori i Sostenibilitat. A més de les tasques de conservació del patrimoni, d'ordenació i impuls de l'ús social, de foment del desenvolupament sostenible i de vigilància de la normativa, el Servei desenvolupa unes funcions de gestió administrativa generals, necessàries perquè la resta de tasques es puguin dur a terme.

Les funcions d'administració són necessàries per assegurar la gestió del personal i dels recursos econòmics amb què funcionen els parcs i paratges naturals.

A més d'això, existeixen un conjunt d'actes i documents administratius que es desenvolupen habitualment i que són imprescindibles per a la gestió dels espais naturals protegits.

En aquestes tasques administratives hi intervenen tant personal dels serveis centrals a Barcelona com dels equips de gestió de cadascun dels parcs i paratges.

Les seves funcions inclouen:
  • Gestió econòmica del pressupost ordinari i de les inversions.
  • Gestió de personal, estudiants en pràctiques.
  • Tramitació d'expedients d'indemnitzacions, de convenis i d'adquisicions patrimonials.
  • Gestió dels serveis bàsics dels parcs i paratges (electricitat, gas, aigua, neteja, etc.).
  • Necessitats d'equipaments (vehicles, maquinari, etc.).
Data d'actualització: 12.01.2011