Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Coneixeu-nos  > Arbres monumentals  > Jornades d'Arbres Monumentals
 

Jornades d'Arbres monumentals / Jornadas de Árboles monumentales / Monumental trees Workshops

A continuació podeu consultar documentació de conjunt (originals i traduccions), sobre els Arbres monumentals de Catalunya elaborada per a les Jornades especialitzades indicades. S’identifiquen per l’any de celebració malgrat que l’edició definitiva pugui ser posterior. Les dades corresponen a l’any de l’edició.

[1] Arbres monumentals de Catalunya, 10 anys de protecció (1997)

Arbres monumentals de Catalunya
Arbres monumentals de Catalunya
Arbres monumentals de Catalunya
Arbres monumentals de Catalunya

1997, Barcelona
        “Arbres monumentals de Catalunya, 10 anys de protecció”. 1r Simpòsium sobre arbres monumentals i singulars

Cada document és en la llengua en què els seus autors el van entregar / Cada documento está en la lengua en que sus autores lo entregaron: (ca) = català; (es) = español; (pt) = português

 

[2] Arbres monumentals de Catalunya, 18 anys de protecció (2005)

Arbres monumentals de Catalunya, 18 anys de protecció

2005, Alcalá de Henares (amb referències al [1]Simposium de Barcelona 1997)
         [ca, es] 2º Encuentro de Árboles monumentales y singulares
         Versió en català (Ponència. Pròleg, conclusions i índex de les Jornades).
         Versión en español (Ponencia original. Prologo, conclusiones i índice de las Jornadas)
         Annexos inclosos / Anexos incluido

Correspon al llibre: 2006. Arbres monumentals de Catalunya. 18 anys des de la primera protecció. Árboles monumentales de Cataluña, 18 años desde la primera protección. Barcelona: Generalitat de Catalunya. [text corregit; Ponència. Pròleg, conclusions i índex de les Jornades d’Alcalá de Henares, 2005; àmplia bibliografia]

 

[3] Arbres monumentals de Catalunya, 21 anys de protecció. Actuacions més freqüents (2008)

Arbres monumentals de Catalunya, 21 anys de protecció. Actuacions més freqüents (2008)

2008, Alcoi
         “Arbres monumentals de Catalunya, 21 anys de protecció. Actuacions més freqüents”. 3es Jornades estatals sobre arbres monumentals i singulars
         Versió en català (Ponència i làmines. Índex, pròleg i conclusions de les Jornades)

         “Árboles monumentales de Cataluña, 21 años de protección. Actuaciones más frecuentes”. 3as Jornadas estatales sobre árboles monumentales y singulares
         Versión en español (Ponencia original y láminas. Índice, prologo i conclusiones de las Jornadas)

         “Monumental trees of Catalonia, 21 years of protection. Most frequent actions”. 3rd Spanish Conference on Monumental and singular trees
         English version (Lecture and plates; Index, introduction and conclusions of the Conferences)

 

[2,3] Arbres monumentals de Catalunya (Annexos 2005, 2008)

2005 i 2008 Annexos compartits
         Annexos inclosos a / Anexos incluidos en / Included appendices in: 2005, Alcalá de Henares
         A0. Petit glossari-resum / Pequeño glosario-resumen / Small glossary-summary
         A3. Dimensions i característiques dels arbres singulars (ampliació) / Dimensiones y características de los árboles
         singulares (ampliación) / Dimensions and characteristics of singular trees (extension)
         A5. Exemples de rètols / Ejemplos de carteles / Examples of signes
 
         Annexos / Anexos / Appendices: 2008, Alcoi
         [ca, es]  A1. Arbres monumentals / Árboles monumentales / Monumental trees
         A2. Arbres i arbredes declarades (resum quantitatiu) / Árboles y arboledas declarados (resumen cuantitativo) /
         Trees and groves declared (quantitative summary)
         A4. Rànquing / Ranking / Ranking

 

[4] Arbres i arbredes monumentals de Catalunya, 28 anys de protecció (2016)

Arbres i arbredes monumentals de Catalunya, 28 anys de protecció (2016)

2016, València
         Jornada commemorativa:“10 Anys de la Llei de patrimoni arbori monumental de la Comunitat Valenciana“
         Versió en català (Ponència i 70 diapositives d'arbres monumentals i de rètols que parlen)

 

[5] Arbres i Arbredes Monumentals i Boscos Madurs de Catalunya

Arbres i Arbredes Monumentals i Boscos Madurs de Catalunya (2013)

2013, Santa Coloma de Farners
         2es Jornades sobre Boscos madurs [text corregit; Ponència. índex de les Jornades]

Completa la Ponència les diapositives i rètols que parlen incloses a: [4] Arbres i arbredes monumentals de Catalunya, 28 anys de protecció (2016)

 
Reptes preservar boscos madurs Catalunya. II Jornades boscos madurs

Correspon al llibre: Mallarach, J.M. & al. (coord.), 2013. Reptes per preservar els boscos madurs a Catalunya. II Jornades sobre boscos madurs. Santa Coloma de Farners, 2013.04.11-12". 

 

Els arbres monumentals de Catalunya, avui (2007, pòster)

2007, Tarragona, Congrés Forestal
         Pòster

  • Poster  [PDF, 2,73 MB ]
    Els arbres monumentals de Catalunya, avui (2007, pòster)
 
Data d'actualització: 23.04.2012