Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Coneixeu-nos  > Arbres monumentals  > Per saber-ne més
 

Per saber-ne més

(Bibliografia, rànquing, altres web d'arbres, jornades d'arbres monumentals, actuacions)
 
Una selecció de Fonts d?informació (TV, multimèdia, web, etc.) / Una selección de fuentes de información (TV, multimedia, web, etc.) / Une sélection des sources d'information (télévision, multimédia, web, etc.) / A selection of information sources (TV, multimedia, web, etc.).
Inf 1. Arbres monumentals de Catalunya: Fonts d'informació
Árboles monumentales de Cataluña: Fuentes de información
Arbres monumentaux de Catalogne: Sources d'information
Monumental trees in Catalonia: Information sources
Inf. 2 Arbres monumentals (Món): Fonts d'informació
Árboles monumentales (Mundo): Fuentes de información
Arbres monumentaux (Monde): Sources d'information
Monumental trees (World): Information sources
Inf. 3 Arbres: generalitats, simbolisme, curiositats, poemes, ...
Árboles: generalidades, simbolismo, curiosidades, poemas, ...
Arbres: généralités, symbolisme, curiosités, poèmes, ...
Trees: generalities, symbolism, curiosities, poems, ...
Arbres monumentals i singulars de Catalunya, rànquing.
Cartell arbres de Catalunya. Coníferes, Planifolis [ca, aran].
Gegants del Món, Gigantes del Mundo, Borràs, B. et Parés, E., Làmines: Martin, R. 1997, català, espanyol.