Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Cap de Creus  > Viure-hi  > Ajuts i subvencions
 

Ajuts i subvencions

En aquests moments no hi ha vigent cap convocatòria d'ajuts per a finançar actuacions als espais naturals protegits.

Quan es realitzen convocatòries de subvencions, des del Parc Natural de Cap de Creus, es prioritzen les següents actuacions:

 • Projectes que impliquin la conservació d'elements etnològics, en especial els construïts amb paret seca.
 • Mesures de restauració d'elements singulars patrimonials o culturals.
 • Projectes que contribueixin al manteniment d'hàbitats d'interès comunitari.
 • Abalisament de cales.
 • Neteja de fons marí.
 • Projectes estructurals que contribueixin a la millora de la gestió agrària i ramadera en general i, en especial, tancaments i punts d'aigua, i passos canadencs.
 • Millora i recuperació de varietats tradicionals.
 • Actuacions de divulgació d'activitats tradicionals.
 • Actuacions per a la millora d'hàbitats i d'espècies de fauna cinegètica i salvatge, i per a la instal·lació d'elements que contribueixin a la millora de la seva gestió.
 • Projectes que contribueixin a l'ordenació de l'ús públic i a la satisfacció del visitant.
 • Activitats d'educació ambiental i elaboració i edició de material divulgador, formatiu o pedagògic.
 • Adequació i condicionament d'àrees de lleure i itineraris d'accessibilitat al medi. 


A més d'aquestes actuacions, consulteu altres activitats subvencionables que es troben a l'Ordre MAH/137/2007, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al finançament d'actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya.

Data d'actualització: 28.09.2012