Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Cap de Creus  > Coneixeu-nos  > Normativa específica
 

Enllaços relacionats
  • DOGC  
    Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
  • BOE  
    Butlletí Oficial de l'Estat
  • DOUE  
    Diari Oficial de la Unió Europea

Normativa específica


Protecció del cap de Creus

Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció del cap de Creus.

Pla especial del medi natural i del paisatge

Resolució MAH/2618/2006, de 28 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Govern de 20 de juny de 2006, pel qual s'aprova definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de Cap de Creus

Acampada

La normativa estableix que, en tot l’àmbit del parc, com a mesura de protecció, està prohibit acampar (Art. 6, Norma setena, Apartat d, de la Llei 4/1998 de protecció de Cap de Creus).

Com a excepció, en el cas d’activitats amb infants i joves, està permesa l’acampada temporal en les zones de protecció de parc natural (clau 4) i d’ordenació específica (clau 5), sempre amb l’informe preceptiu de l’òrgan  gestor en relació a l’emplaçament escollit (Art.40.4 del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del parc natural de Cap de Creus).

Barbacoes Mas Ventós

A l'àrea d'esbarjo de Mas Ventós és pot fer ús de les barbacoes, però recordeu que des del 15 de juny fins al 15 de setembre han de romandre  tancades d'acord amb la normativa de prevenció d'incendis.

La resta de l'any estaran obertes durant el dia. En aquest període,  no es poden utilitzar quan faci vent o bé quan s'activin els nivells 2 i 3 del Pla Alfa d'incendis forestals. Per a obtenir informació del nivell del Pla Alfa es pot consultar la web o mitjançant el telèfon 012.

Activació Pla Especial d'Emergències per incendis forestals ALFA 3

En cas d’activació del Pla ALFA 3 per risc d’incendi forestal es restringirà l’accés a determinades zones del parc i es suspendrà les autoritzacions d’activitats que puguin ocasionar risc d’incendi. Per a obtenir informació del nivell del Pla Alfa es pot consultar la web o mitjançant el telèfon 012.

Barraca de pescadors de Tavallera

La barraca de Tavallera NO és un refugi i, en aplicació de l’article 46  del Real Decreto 876/2014 del Reglament General de Costes no s’hi pot pernoctar. L’ús d’aquest espai està restringit a les activitats desenvolupades per entitats d’educació ambiental i requereix autorització expressa del Parc.


Data d'actualització: 03.09.2009