Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Cadí-Moixeró  > Viure-hi  > Millora d'infraestructures
 

Millora d'infraestructures

El Parc Natural del Cadí-Moixeró té com un dels seus objectius principals crear i mantenir les infraestructures i els equipaments propis.


Manteniment dels equipaments d’ús públic i senders

Manteniment dels equipaments

Es realitza el manteniment periòdic de les àrees de lleure, miradors, jardins, itineraris de natura... consistent en desbrossar, pintar els elements de fusta i els metàl·lics, quan s’escau, i netejar les deixalles. També es reparen els desperfectes ocasionals que hi puguin haver (canviar pals trencats, reparar esquerdes en barbacoes,...).
A més, en col·laboració amb la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, Consells Comarcals i Ajuntaments, la brigada realitza tasques de manteniment i millora dels senders, desbrossant la vegetació que interfereix el pas, repintant les marques i col·locant senyalització; mentre que els treballs d’arranjament i modificació de senders més complicats s’encarreguen a empreses especialitzades.

 

Manteniment i millora d’infraestructures ramaderes

Manteniment d'infraestructures ramaderes

Des del parc es contribueix de forma activa al suport a la ramaderia extensiva tradicional, tant mitjançant la brigada, com a través d’inversions directes o d’ajuts.
Així, es reparen abeuradors i se’n construeixen de nous, s’arrangen tanques ramaderes, es construeixen passos canadencs i mànegues per al maneig del bestiar i es recuperen zones de pastura envaïdes pels matolls, entre d’altres actuacions.

 

Prevenció d’incendis forestals

Prevenció d'incendis forestals

D’acord amb el que determina el Pla de prevenció d’incendis forestals del parc, es construeixen nous punts d’aigua i es fa el manteniment dels existents, es desbrossen els perímetres de seguretat de les àrees de lleure i es manté lliure la secció de servei de les pistes forestals (l’espai que necessita un camió de bombers per circular ha d’estar lliure d’obstacles: pedres i branques).

 

Millora del paisatge

Millora del paisatge abans i després

El parc disposa d’un Pla de millora del paisatge que es desplega parcialment a través de la brigada. Una de les actuacions més destacades que realitza la brigada és revestir els contenidors d’escombraries amb una estructura de fusta tractada per a millorar la seva integració al paisatge i reduir-ne l’impacte visual.
Amb l’objectiu de que el parc ofereixi un paisatge de qualitat, també es destinen grans esforços a mantenir l’espai protegit net de deixalles, que malauradament encara s’acumulen en excés en determinades èpoques i indrets.
Una altra de les actuacions recurrents que es duen a terme, i que estaria entremig de la millora del paisatge i el foment de la ramaderia extensiva, és el revestiment de pedra dels abeuradors, donant prioritat als que es troben en els indrets de més freqüentació.

 

Arranjament urgent de pistes forestals

Arranjament de pistes forestals

El parc natural es fa càrrec anualment de retirar les esllavissades i les pedres caigudes al ferm de les pistes, i reparar esvorancs i xaragalls, per tal de garantir la normal circulació dins del seu àmbit.
També es tallen i es retiren els arbres caiguts que hi pugui haver al mig de la pista.

 
Data d'actualització: 29.03.2011