Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Cadí-Moixeró  > Viure-hi  > Desenvolupament local
 

Desenvolupament local

Desenvolupament local

Part de la base econòmica dels municipis que integren el Parc Natural del Cadí-Moixeró s'extreu de l'aprofitament dels recursos naturals, com és el cas de la ramaderia, l'agricultura i l'aprofitament forestal.

La ramaderia a la zona del Parc és principalment extensiva i inclou exemplars de bestiar oví, caprí, boví i equí, amb races autòctones com ara l'ovella ripollesa, la vaca bruna o els cavalls ceretans.

Quant a l'agricultura, està especialitzada en el conreu i l'aprofitament de pastures per al bestiar.

Pel que fa a l'aprofitament forestal, s'ha de tenir en compte que dues terceres parts dels boscos del Parc són de domini públic i pertanyen bàsicament als ajuntaments. Aquests boscos han estat declarats en la pràctica totalitat d'utilitat pública i el fet que la seva administració sigui a càrrec de la Generalitat de Catalunya ha facilitat la gestió del Parc Natural.

Entre els objectius principals del Parc Natural del Cadí-Moixeró hi ha compaginar la protecció del medi natural amb el desenvolupament de la població local.

Algunes de les accions que porta a terme el Parc per assolir aquest objectiu són:

 • Ordenació dels recursos naturals:
  - Els tècnics del Parc redacten informes perceptius de gestió forestal i cinegètica.
 • Foment i suport a les activitats econòmiques, tradicionals i ecològiques:
  - Mitjançant els ajuts 
  - Amb la millora d'infraestructures
  - Mitjançant convenis i col·laboracions
  - A través de la promoció de la producció agrària ecològica