Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Cadí-Moixeró  > Coneixeu-nos  > Òrgans rectors
 

Òrgans rectors


Junta Rectora

Col·labora en la gestió del Parc i és on estan representades les diferents administracions i agents socials del territori implicats.

Segons el Decret 353/1983, de 15 de juliol, de declaració del Parc Natural del Cadí-Moixeró: "Correspon a la Junta Rectora vetllar per la conservació del Parc, promoure l'execució i la millora de les vies d'accés, gestionar la concessió dels mitjans econòmics necessaris per tal que el Parc pugui assolir els fins específics, defensar les seves belleses i particularitats i realitzar totes les gestions que consideri convenients a favor del Parc." (Art. 6.4)

Els membres de la Junta Rectora són:

El President/a
3 representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
1 representants del Departament de Territori i Sostenibilitat
1 representant del Departament d'Interior
1 representant del Departament d'Empresa i Ocupació
1 representant del Departament de Cultura
3 representants del Consell Comarcal de l'Alt Urgell
3 representants del Consell Comarcal de la Cerdanya
3 representants del Consell Comarcal del Berguedà
1 representant de l'Institut d'Estudis Catalans
1 representant de les organitzacions professionals agràries
5 representants dels propietaris forestals
1 representant de les associacions de protecció de la natura
1 representant de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya
El Director/a del parc que actua com a Secretari/a

 

Consell Directiu

Li correspon l'Administració del Parc Natural.

Art. 7.3 (DECRET 353/1983, de 15 de juliol, de declaració del Parc Natural del Cadí-Moixeró). Són funcions del Consell Directiu:                   
a) Elaborar  les  propostes  de  Programa de Gestió i de Pressupost  anual,  que  seran aprovades pel Consell Executiu previ informe de la Junta Rectora.
b) Redactar i aprovar inicialment i provisionalment el Pla Especial de Protecció.
c) Proposar als organismes competents les normes, les reglamentacions i altres mesures que es creguin escaients per tal de salvagurdar els valors naturals que motivaren la creació del Parc, per facilitar-ne l'estudi, el coneixement i el gaudi i per afavorir el manteniment de les activitats agropecuàries que es desenvolupin a l'interior, d'acord amb el que estableix l'article 12.
d) Garantir el compliment de les reglamentacions del Parc i del Programa de Gestió.
e) Emetre  les   autoritzacions   a   què  fa  referència el punt 2 de l'article tercer.

 
 
Data d'actualització: 10.03.2014