Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Alt Pirineu  > Viure-hi  > Comunicació i educació ambiental
 

Comunicació i educació ambiental

educació ambiental

Una de les línies de treball del Parc Natural de l’Alt Pirineu és l’educació ambiental entre la població local i visitant. L’objectiu principal és difondre els valors patrimonials d’aquest espai natural protegit, a l’hora que es promou la sensibilització, descoberta i comprensió de les dinàmiques i problemàtiques ambientals del medi.

En l’apartat divulgació i interpretació, podeu consultar les principals eines i actuacions destinades a la població visitant.

Pel que fa a la comunitat educativa local, tant de primària com secundària, es preveu focalitzar les accions principals en les actuacions del servei d’informació i educació ambiental, previst pels anys 2017 i 2018, amb possibilitats de pròrroga al 2019. Les activitats a dur a terme, han de fomentar el coneixement dels valors principals del Parc Natural de l’Alt Pirineu, especialment pel que fa a gea, fauna i flora, i les activitats tradicionals d’aprofitament dels recursos naturals com la ramaderia extensiva, ja sigui a través de sortides de camp o itineraris, com del treball a l’aula vinculat a aquestes sortides.

Paral·lelament, tot seguit trobareu una descripció de les campanyes educatives que el Parc Natural ha anat desenvolupant a través de mitjans propis, o bé, a través de la concessió d’ajuts a entitats que treballen o han treballat al territori.

 

 

 

Descripció de les campanyes educatives


Programa d’educació ambiental hivernal

Programa d’educació ambiental hivernal

Entre l'any 2006 i l’any 2011, durant els mesos d'hivern, el Parc va dur a terme el Programa d'educació ambiental hivernal a les estacions d'esquí nòrdic de Virós (TM Alins) i de Sant Joan de l'Erm (TM Montferrer i Castellbò) per a les escoles (CEIP) i instituts de secundària (IES) de l'àmbit territorial del Parc.

Amb aquest Programa es va donar a conèixer el Parc i els seus valors a la comunitat local, especialment l’adaptació de la flora i la fauna Parc durant l’hivern. També es va contribuir a ambientalitzar les dues estacions d'esquí nòrdic situades dins del Parc, i així oferir un producte fins ara inexistent a Catalunya, basat en l'educació ambiental, al mateix temps que es concentrava l'ús públic hivernal en indrets d'accés controlat i segur.

 

ESNAT i Punt Juvenil del Parc Natural

ESNAT i Punt Juvenil del Parc Natural
Foto cedida per Obaga

Aquesta és una iniciativa d’educació ambiental en el temps de lleure, a mode d’esplai de dissabte però amb els valors patrimonials del Parc Natural com a motiu principal de les activitats. Està adreçada a l’educació primària (ESNAT) i als primers cursos de l’educació secundària obligatòria (Punt Juvenil). Podeu consultar més informació al web d’Obaga.

 

Coneguem el Parc Natural de l'Alt Pirineu

Coneguem el Parc Natural de l'Alt Pirineu

L’any 2009 i 2010 es va executar una proposta adreçada a l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat i Cicles Formatius, centrada  a la Vall de Siarb, amb l’objectiu que el jovent dels centres educatius de l’àrea d’influència del Parc descobrís i gaudís dels valors patrimonials d’aquest espai natural.

 

Camperols, ramats i paisatges

Coneguem2011

Aquesta campanya de l’associació Obrador Xisqueta pretén apropar als infants de l’educació infantil i primària el paisatge ramader que els envolta, tot coneixent les espècies animals i vegetals que en ell habiten, així com les infraestructures ramaderes i la importància de la seva gestió i conservació, entre d’altres aspectes..

 

Programa d'Educació Ambiental del Projecte LIFE Piroslife

pirosLIFE

El projecte PirosLIFE té com a objectiu consolidar el futur de l’ós bru als Pirineus en un marc de diàleg i col·laboració amb les persones, entitats i institucions que fan possible el desenvolupament d’aquest territori de muntanya. Una gran part del projecte es desenvolupa a l’àmbit del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

El projecte realitza un programa educatiu adreçat a les escoles de tota Catalunya amb la finalitat que els nens i les nenes desenvolupin l’esperit crític i la sensibilitat en relació a la natura i, a la vegada, que siguin ells mateixos els educadors dels seus pares i mares. Aquesta proposta, arrelada a les valls pirinenques, s’estructura en quatre grans àmbits destinats a l’ensenyament-aprenentatge d’una selecció de conceptes, procediments i valors per fomentar la transició cap a una societat més coneixedora de la riquesa del patrimoni natural i social del Pirineu: l’ós bru, l’hàbitat pirinenc, l’espai compartit, la cultura i el patrimoni.

Més informació, en el següent enllaç:

 

Pirineu Viu

Pirineu Viu

L’objectiu d’aquest Projecte és el de la divulgació i sensibilització dels valors naturals del Pirineu, bàsicament de la seva fauna i flora, adreçat a la població escolar.

Entre la fauna i flora s’ha fet especial èmfasi en les espècies protegides (trencalòs, àliga daurada, gall fer, perdiu blanca, mussol pirinenc, llúdriga, marta, picots, etc.) i sobretot les que estan en perill d’extinció. En aquest marc s’ha aprofundit en la figura de l’ÓS BRU al tractar-se de l’espècie pirinenca més amenaçada.

En el Projecte també es tracta el desenvolupament sostenible de la població d’aquesta àrea de muntanya unida a la conservació dels seus recursos naturals.

Més informació, en el següent enllaç:

 

Acosta't al riu

L’associació Lo Trencalòs proposa un conjunt d’activitats divulgatives que tenen per objectiu conscienciar la societat sobre la riquesa del patrimoni natural i cultural dels ecosistemes aquàtics dels Pirineus, i l’interès de la seva conservació. Aquesta iniciativa s’adreça a l’educació primària.

 

Programa d’educació ambiental del projecte LIFE Limnopirineus

Programa d’educació ambiental del projecte LIFE Limnopirineus

LimnoPirineus és un projecte LIFE+ Natura destinat a la millora de l’estat de conservació d’espècies i hàbitats aquàtics d'interès europeu de l’alta muntanya dels Pirineus.

El porjecte preveu un programa d’educació ambiental adreçat a les escoles locals de l’Alt Pirineu i Aran amb sessions divulgatives a l’aula sobre natura i conservació dels estanys dels Pirineus i dels efectes de les espècies de peixos introduïdes que es comporten com a invasores

Més informació, en el següent enllaç:

 
Data d'actualització: 21.02.2017