Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parcs de Catalunya  > Alt Pirineu  > Viure-hi  > Ajuts i subvencions
 

Ajuts i subvencions

Arranjament de cabanes ramaderes

L'actuació més important en l'àmbit del desenvolupament local sostenible és l'aplicació de l'ordre anual de subvencions del Departament de Medi Ambient i Habitatge per a la
realització de projectes vinculats al Parc Natural.

Les principals actuacions que cal executar mitjançant l'ordre d'ajuts ordinaris són les que s'esmenten a continuació.


Per a ens locals

 • Adequació de punts d'informació o equipaments vinculats a la gestió del Parc
 • Obertura i condicionament de senders i els punts d'inici d'itineraris (amb les corresponents cartelleres informatives i espais d'aparcament de vehicles)
 • Elaboració dels tríptics i altre material promocional d'itineraris
 • Instal·lació i millora d'infraestructures ramaderes fixes per al manteniment dels
  hàbitats de prats i pastures
 • Instal·lació d'estructures de lliure accés per a l'observació del medi
 • Actuacions de conservació de petit patrimoni històric edificat
 

Per a particulars

 • Accions de manteniment o millora d'hàbitats naturals o seminaturals
 • Instal·lació i millora d'infraestructures ramaderes fixes per al manteniment dels hàbitats de prats i pastures d'interès general
 • Integració visual de granges, coberts i altres infraestructures en sòl rústic
 • Millores i arranjaments estructurals d'exteriors en bordes i cabanes d'ús ramader
 

Per a associacions i empreses

 • Activitats d'educació ambiental i elaboració i edició de material divulgador, formatiu o pedagògic relacionat amb el Parc Natural i els seus valors.
 
Data d'actualització: 04.09.2009