Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Patronat del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

El Patronat és l'òrgan de govern en què es troben representades les diferents administracions (ajuntaments, consells comarcals, Generalitat de Catalunya, Administració de l'Estat, etc.) així com entitats diverses (conservacionistes, excursionistes...) i té com a missió vetllar pel bon funcionament del Parc Nacional.

Ple del Patronat

Patronat1

Aquest òrgan de govern, d'acord amb la Llei 22/1990 i el Decret 324/2000, té la següent composició:

 • El President/a del Patronat
 • 3 representants del Departament de Territori i Sostenibilitat
 • 2 representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia , Pesca i Alimentació
 • 1 representant de cadascun dels departaments de la Generalitat següents: Cultura, Ensenyament, Empresa i Coneixement i Interior
 • 4 representants de l'Administració de l'Estat
 • 1 representant de la Diputació de Lleida
 • 1 representant de cada un dels consells comarcals l'àmbit territorial dels quals queda inclòs totalment o parcialment en el Parc Nacional o en la zona perifèrica de protecció (CC Pallars Sobirà, CC Alta Ribagorça, CC Pallars Jussà i Conselh Generau d'Aran)
 • 1 representant de cada un dels ajuntaments el terme municipal dels quals queda inclòs totalment o parcialment en el Parc Nacional o en la zona perifèrica de protecció (la Vall de Boí, Espot, Alt Àneu, Esterri d'Àneu, la Guingueta d'Àneu, Sort, Naut Aran, Vielha e Mijaran, Vilaller i la Torre de Cabdella)
 • 1 representant de les universitats catalanes
 • 2 representants de les associacions catalanes que pels seus estatuts es dediquen a la conservació de la natura
 • 1 representant de l'Institut d'Estudis Catalans
 • 1 representant de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya
 • 1 representant de les organitzacions excursionistes que disposen d'equipaments a la zona
 • El director/a- conservador/a del Parc Nacional, que actua com a Secretari/a

D'acord amb l'article 9.3 de la Llei 7/1988 i l'article 18 de la Llei 5/2007 de la Xarxa de Parcs Nacionals, El Patronat desenvolupa les funcions següents:

a) Vetllar pel compliment de les normes establertes, promoure possibles ampliacions del Parc Nacional, promoure la construcció i el condicionament dels accessos necessaris, administrar els fons procedents de la utilització dels serveis del Parc o dels ajuts que lliurin al Patronat qualsevol tipus d'entitats o particulars, proposar normes per a la defensa més eficaç dels valors i la singularitat del Parc Nacional, elevar propostes i fer totes les gestions que cregui beneficioses per al Parc.

b) Aprovar provisionalment el Pla rector d'ús i gestió i les seves revisions, i vetllar pel seu compliment.

c) Aprovar la memòria anual d'activitats i resultats.

d) Aprovar els programes específics a què fa referència l'article 8 de la Llei 7/1988.

e) Informar dels projectes que despleguen els programes específics.

f) Informar sobre qualsevol tipus de treballs, obres, aprofitaments i estudis de recerca que es preveu realitzar, inclosos en el Pla rector d'ús i gestió, o no.

g) Elaborar, aprovar i modificar el seu propi reglament de règim interior.

h) Informar dels projectes desenvolupats al seu entorn on es preveu un impacte significatiu dels seus valors naturals

i) Informar de possibles ampliacions

 

Acords del Patronat

Comissió permanent

PAtronat2

La Comissió Permanent està constituïda al si del Patronat segons l'article 3 de la Llei 22/1990. La delimitació de les funcions que corresponen al Ple i a la Comissió Permanent és establerta pel Reglament de règim interior del Patronat. La Comissió Permanent està presidida pel president del Patronat i està formada pels membres següents:

 • El President del Patronat
 • 2 representants del Departament de Territori i Sostenibilitat
 • 1 representant del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
 • 1 representant de l'Administració de l'Estat
 • 1 representant de cada un dels ajuntaments amb territori inclòs en el Parc Nacional (la Vall de Boí i Espot)
 • 1 representant dels ajuntaments inclosos en la zona perifèrica de protecció
 • 1 dels membres del Patronat representant de les associacions de la conservació de la natura
 • El director/a- conservador/a del Parc
 

Legislació del Patronat

Disposicions legals aplicables a aquest organisme

 
Data d'actualització: 30.07.2014